Bratislava: Noc oslavy narodenia Pána

mini_BA_Vianoce

V bratislavskej komunite sme Vianoce prežívali v pokojnom duchu. Vigíliu sme začali modlitbou vešpier v kláštornej kaplnke počas ktorej sa k nám prihovoril gvardián p. Tomáš Lesňák. Potom nasledovala medzinárodná štedrá večera...

Vianoce 2009

vianoce_pozdrav

Albánsko: Príprava na sviatky

ALVianoceminiSrdečne Vás pozdravujeme z Albánska. Včera sme my, bratia Lucián a Tibor, šťastne prišli k naším bratom vo Fier v Albánsku. Zvládli sme 1339 km za 17, 5 hodiny (je to najnovší rekord v cestovaní bratov do Albánska). Maďarsko, Srbsko a Macedónsko je prikryté snehom, ktorého majú viac ako u nás.

4. adventná nedeľa u bratislavských minoritov

MedovnikyminiŠtvrtá adventná nedeľa u bratov minoritov v Bratislave Karlovej Vsi bola zvlášť pestrá ako iné nedele v tomto období. Jednotlivé podujatia, ktoré sa konali v našej farnosti nasvedčovali, že blížia sa Vianoce.

Betlehem očami detí

Untitled-19Ako deti vnímajú Vianoce a udalosti v Betleheme, ktoré sú spojené s narodením Ježiša Krista? Pozrite si interpretáciu podľa tretiačikov z Cirkevnej základnej školy sv. Františka v Karlovej Vsi. Deti si dali záležať, aby vás potešili svojimi kresbami. Ak ste schopní ešte vnímať svet okolo seba detskými očami, tak tieto kresby vás určite zohrejú pri srdiečku...

Slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie

nunc_mini
Dňa 8. decembra celá cirkev slávi slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Tento sviatok je pre bratov minoritov na Slovensku vzácny najmä preto, že Nepoškvrnená je patrónkou slovenskej minoritskej kustódie.  Vypočujte si príhovor apoštolského nuncia, (14 min.)

8. december - Nepoškvrnená Panna Mária

immacolata01Sv. Maximilián bol hlboko presvedčený, že Nepoškvrnená Panna Mária je „ešte málo známa“ a pritom pripomínal vetu sv. Ľudovíta Grigniona, že „je to jedna z príčin, že Ježiš Kristus nie je tak známy ako by mal byť.“ Sv. Maximilián tvrdil, že vďaka jej poznaniu „lepšie môžeme poznať Ducha Svätého“. Cítil, že už samotné „nepoškvrnené počatie“ je plné potešujúcich tajomstiev, ktoré doposiaľ neboli prehĺbené. ...

Sv. Mikuláš vo Fieri [AL]

mikulas_miniNestarnúci a stále očakávaný sv. Mikuláš zavítal tento rok opäť do našej farnosti v Albánsku. K prítomným sa prihovoril po prvýkrát aj po rusky, čo mnohých zaujalo. Deti však tiež neostali nič dĺžne a prekvapili sv. Mikuláša: a to...

 

Bratislava: Otvorenie jasličiek v Primaciálnom paláci

pozehnanieminiDňa 4. 12. 2009 Konferencia vyšších františkánskych predstavených pri príležitosti 8OO. výročia počiatkov františkánskej charizmy  na podnet poľských kňazov zvlášť dp. Piotra Wloczyka a v  spolupráci s Magistrátom hlavného mesta ...

 

Albánsko: Nový misionár

Irekmini27. novembra 2009 sa misijná komunita bratov minoritov vo Fier v Albánsku rozrástla o nového člena, ktorým je poľský páter Ireneusz Mikos. Páter Ireneusz prináleží do varšavskej minoritskej provincie.

Misijný kurz v Belgicku

belg_miniV dňoch od 30. augusta do 25. novembra 2009 sa P. Jaroslav M. Cár, misionár v Albánsku, zúčastnil na misijnom kurze v hlavnom meste Belgicka v Bruseli. Tento misijný kurz je pripravovaný a určený pre mladých bratov misionárov z prvého rádu sv. Františka ...

Bratislava: Večné sľuby

slubyminiV sobotu 28. novembra 2009 bratia Michal Mária Lacko a Róbert Gajderus zložili do rúk otca kustóda Luciána Boguckého večné rehoľné sľuby.

Slávnostná svätá omša pri ktorej bratia zložili svoje sľuby sa konala za hojnej účasti veriacich nie len z Karlovej Vsi, ale aj...