Kňazská vysviacka br. Patrika

IMG 20200621 WA0002Dňa 20. júna br. Patrik Bogdan Rygiel z českej provincie minoritov, po úspešnom ukončení teologického štúdia a 6 rokov kňazskej a rehoľnej formácie v Bratislave, prijal sviatosť kňazstva.

Deviaty karloveský farský splav

IMG 20200621 WA0046

Tohtoročný karloveský farský splav z dôvodu daždivého počasia sa konal v skrátenej forme.

Zamyslenie na 11. nedeľu v cezročnom období

nauczanie o kr lestwie„Choďte a hlásajte: Priblížilo sa nebeské kráľovstvo.“ Mt 10,7

Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi

boze cialoPrichádzajúc na svätú omšu neustále ďakujeme Bohu za dar Eucharistie.

V kaplnke bl. Michala a Zbigneva

Hoci slávnosť patrónov kláštornej kaplnky školských sestier v Brezne musela v liturgii ustúpiť slávnosti Najsvätejšej Trojice, sestry na svojich patrónov nezabudli.

800. výročie povolania sv. Antona

V článku na Vatican News sa dozviete, k čomu nás v liste povzbudzuje Svätý Otec František a ako budú toto výročie oslavovať v Taliansku.

Slávnosť Najsvätejšej Trojice

TrójcaŚwiętaMúdre je každý nový deň začínať vzývaním Všemohúceho Boha v troch osobách.

František píše minoritom k sviatku sv. Antona

sw anotniCtihodnému otcovi Carlosovi Albertovi Trovarellimu, generálnemu ministrovi Rádu Menších bratov konventuálov

Slávnosť zoslania Ducha Svätého

DuchJeden z katolíckych časopisov v Spojených štátoch opisuje zaujímavú udalosť, ktorá sa odohrala v čase II. svetovej vojny.

Kapucíni potrebujú Tvoju pomoc

Kapucínsky kostol v Dúbravici sa dostal do súťaže o grant na reštaurovanie fresiek. Prosíme, zahlasujte za kapucínov na stránkach súťaže do 31. mája 2020.

Zamyslenie ne 7. veľkonočnú nedeľu

modlitbaV Jánovom evanjeliu sa po poslednej večeri Pán Ježiš modlí modlitbu, z ktorej je cítiť bolesť, ale aj hlboký pokoj.

Slávnosť Nanebovstúpenia Pána

wniebowstąpienie

Občas nám to niekto spočíta v novinách, občas si to spočítame sami: ako je nás kresťanov málo, aký máme malý význam v celej krajine