Zamyslenie na 30. nedeľu v období cez rok

Páter Peter z Levoče sa v Spišskom Štvrtku zamýšľa nad evanjeliom 30. nedele v období cez rok.

Obnovenie bohoslužieb v Karlovej Vsi

S radosťou vás informujeme, že od piatku, 22. 10. 2021 obnovujeme bohoslužby v Bratislave - Karlovej Vsi.

Zamyslenie na 29. nedeľu v období cez rok

Nad evanjeliovým úryvkom tejto nedele sa zamýšľa páter Roman Gažúr, minorita zo Spišského Štvrtku.

Cyklopúť 2021 objektívom brata Petra

Minoritská cyklopúť sa uskutočnila v dňoch od 31. júla do 8. augusta a viedla južným Slovenskom. Cyklopútnici zvládli vyše 700 km na trase Bratislava - Brehov (Dolný Zemplín).

Zamyslenie na 28. nedeľu v období cez rok

Brat Martin sa zamýšľa nad láskavým, no ťažkým Božím slovom, ktoré nás vyzýva byť pripravený vzdať sa všetkého.

Sviatok sv. Františka v Bratislave

Sviatok sv. Františka z Assisi je pre veriacich vo farnosti sv. Michala v bratislavskej Karlovej Vsi už takmer 30 rokov príležitosťou pripomenúť si dielo a odkaz „Chudáčika z Assisi“ osobitným spôsobom.

Bratislava: Karloveské hody

Po ročnej prestávke zapríčinenej pandémiou koronavírusu sme v dňoch od 1. do 3. októbra oslavovali tradičné svätomichalské hody.

List generála minoritov k sv. Františkovi

carlos francescoNáš najvyšší predstavený, brat Carlos A. Trovarelli, k nám prichádza s posolstvom, ktoré znie akosi povedome.

Zamyslenie na 27. nedeľu v období cez rok

Pán Ježiš nám dnes hovorí o manželstve. Páter Marek Jeho slová rozvíja a nabáda nás k modlitbe za manželov.

Bratislava: Obnova sľubov br. Petra

V pondelok 20. septembra brat Peter Pikulík obnovil svoje dočasné rehoľné sľuby.

Zamyslenie na 26. nedeľu v období cez rok

Páter Peter nás dnes pozýva k zanechaniu čiernobieleho videnia.

Assisi: Formačný kurz pre bratov

V dňoch od 13. do 20. septembra štyria naši bratia zo Slovenska: P. Jaroslav a P. Peter K. z Bratislavy, P. Piotr z Levoče a  P. Samuel zo Spišského Štvrtku sa zúčastnili na formačnom kurze