Informácie zo života farnosti sv. Michala Archanjela v Bratislave - Karlovej Vsi nájdete na adrese https://www.svmichal.sk


Bratislava: 1. vikendovka minoritskej animátorskej školy

animatorska_miniV Bratislave od 7. do 9. októbra t. r. v rámci Minoritskej animátorskej školy prebehol prvý víkendový výcvik budúcich animátorov.

Bratislava: Slávnosť sv. Františka

franciscusV utorok 4. októbra sme v Bratislave - Karlovej Vsi oslávili sviatok sv. Františka z Assisi, zakladateľa nášho rádu a patróna farského kostola. Hosťom a kazateľom tejto slávnosti bol tradične jeden z pátrov dominikánov, fr. Pavol Kytka OP.

 

Bratislava: Obnova rehoľných sľubov

Obnova_miniV nedeľu 18. septembra 2011, na sviatok sv. Jozefa Kupertínskeho, si traja bratia juniori z bratislavskej minoritskej komunity obnovili na ďalší rok svoje rehoľné sľuby.

Bratislava: Farský splav

splav_miniNa začiatok letných prázdnin, v dňoch 1. – 3. júla, sa neveľká skupina karloveských farníkov pod vedením pátra Luciána odhodlala na splav Malého Dunaja na úseku od Eliášoviec po Madarasz.

Bratislava: Karlovešťania oslávili 75. výročie posvätenia svojho kostola

vyr_miniV utorok 28. júna 2011 vo farnosti sv. Michala Archanjela oslávili karloveskí  farníci 75. výročie posvätenie svojho kostola sv. Michala Archanjela. Slávnosť sa začala príhovorom starého Karlovešťana Vojtecha Tótha.

Hotové CD

mariakumar_miniCD z farskej duchovnej obnovy s p. Mariakumarom už môžete vyzdvihnúť v sakristii kostola sv. Františka, alebo vo farskej kancelárii.

 

Bratislava: Farská duchovná obnova s p. Mariakumarom

kumar_miniV dňoch 21. - 23. 6. v našej farnosti v Bratislave - Karlovej Vsi sa konali farské duchovné cvičenia. Tento rok k nám zavítal P. James Mariakumar, SVD.

Bratislava: Slávnosť posviacky školskej kaplnky

kap_miniMons. Ján Formánek, generálny vikár bratislavskej arcidiecézy, posvätil školskú kaplnku v Spojenej škole sv. Františka z Assisi  pri svätej omši v stredu 18. mája 2011. Kaplnka je zasvätená blahoslavenému Jánovi Pavlovi.

Bratislava: Deň blahorečenia Jána Pavla II.

mini_blahorec

Pápež Benedikt XVI. blahorečil 1. mája svojho predchodcu, Jána Pavla II. Na túto príležitosť bratia minoriti pripravili na detskej svätej omši slávnostné odhalenie obrazu nového blahoslaveného.

 

Vizitácia otca provinciála

mini_vizitaciaV dňoch 26. – 27. apríla vykonal provinciálny minister krakovskej provincie minoritov, páter Jaroslav Zachariasz, provinciálnu vizitáciu Bratislavského kláštora.

Bratislava: Veľkonočná vigília

mini_sobotaVeľkonočná nedeľa sa začína sláviť v sobotu, po západe slnka, keď kňaz posvätí oheň, zapáli od neho veľkonočnú sviecu a vnesie toto svetlo do kostola. Tam diakon slávnostne intonuje: „Zaplesaj, nebeský chór anjelov...“

Bratislava: Veľký piatok

piatok_miniVeľký piatok je venovaný pamiatke umučenia Pána Ježiša a tajomstvu kríža. Rannými modlitbami liturgie hodín s hojnou účasťou veriacich sa začali naše liturgické slávenia, ponorené do tajomného ticha.