Lendak: Ľudové misie

mini_lendakČas od 15. do 22. mája bol pre farnosť Lendak a filiálku Tatranská Kotlina  časom zvláštnych milostí. P. Roman s p. Petrom k nám prišli ohlasovať Božie slovo, obnoviť sviatosti, povzbudiť k horlivejšiemu kresťanskému životu. Ľudové misie sa tak obnovili po 17 rokoch.

Farská púť 2011 (1.deň)

Polsko_miniTohtoročnú farskú púť zorganizoval P. Lucián M. Bogucki pre karloveských farníkov, pri príležitosti 70. výročia mučeníckej smrti sv. Maximiliána Mária Kolbeho, v bunkri hladu v koncentračnom tábore Oświecim.

 

Bratislava: Slávnosť posviacky školskej kaplnky

kap_miniMons. Ján Formánek, generálny vikár bratislavskej arcidiecézy, posvätil školskú kaplnku v Spojenej škole sv. Františka z Assisi  pri svätej omši v stredu 18. mája 2011. Kaplnka je zasvätená blahoslavenému Jánovi Pavlovi.

Albánsko: Medzinárodné stretnutie vyšších rehoľných predstavených

mini_alb„Ó Pane, Bože náš, aké je veľké tvoje meno na celej zemi“ – pod týmto heslom sa 13. a 14. mája 2011 v Tirane konalo stretnutie  provinciálov a iných vyšších predstavených reholí, ktoré misijne pôsobia na území Albánska.

Letné akcie 2011

15. Františkánske setkání mládeže (ČR) – Cvilín u Krnova

1. – 5. júl 2011

 

Akcia zrušená pre nedostatok záujemcov.

 Stretnutie mladých Gifra

18. – 24. júl. 2011


 Stretnutie pre chlapcov v Belej nad Cirochou

1.– 6. august 2011

 

 • Stretnutie je určené pre chlapcov vo veku od 16. rokov a mladých mužov, ktorí hľadajú cestu svojho života.
 • V programe stretnutia je spoločná modlitba, adorácia, stretnutie s Božím slovom, tematické prednášky, rozhovory o povolaní a diskusie na zaujímavé témy, turistika, športové aktivity, posedenie pri  ohnisku...

 

Organizačné veci:

 • Poplatok na stravu a ubytovanie je 20 EUR, (stačí priniesť na stretnutie).
 • Stretneme sa na fare v Belej nad Cirochou
 • Stretnutie sa začína v pondelok o 1600 hod. a končí v sobotu dopoludnia.

So sebou si prines:

Sväté písmo, ruženec, niečo na písanie, spací vak a karimatku, športové oblečenie, dobrú obuv, gitara je vítaná.

 

Prihlásiť sa môžeš do 20. júla

PRIHLÁŠKA

 


 

Tábor pre miništrantov v Brehove

8. – 13. august 2011

 

 • Tábor je pre miništrantov vo veku od 8. do 18. rokov.
 • Cieľom tábora je poznávanie Ježiša Krista, poznanie liturgie, budovanie vzťahov medzi deťmi, hry v prírode, voľno časové aktivity...

 

 

Organizačné veci:

 • Maximálny počet účastníkov v tábore je 40 miništrantov
 • Účastník tábora je povinný:
  - zaplatiť účastnícky poplatok vo výške 20 EUR v hotovosti pri príchode do tábora
  - odovzdať kópiu preukazu poistenca
  - odovzdať mobilný telefón (čas na jeho používanie bude vyhradený).
 • Ubytovanie a stravovanie je zabezpečené v Kláštore minoritov.
 • Stravovanie: Účastníci tábora majú zabezpečené stravovanie 4 x denne priamo v ubytovacom zariadení /Kláštor minoritov/ a pitný režim.
 • Nástup na tábor je v pondelok do 16:00 hod. zo zakončenie v sobotu obedom.

So sebou si treba priniesť:

Spacák, prestieradlo, plavky, oblečenie podľa vlastného uváženia.

 

Prihlásiť sa treba  do 15. júla

PRIHLÁŠKA

 

 

Brehov: Tretí deň kustodiálnej kapituly

Kapitula3_miniStreda 4. mája bola posledným dňom prvej časti kustodiálnej kapituly. Čas doobeda bol pre nového otca kustóda naplnený „pracovitým hľadaním“ nových spolupracovníkov.

Brehov: Druhý deň kustodiálnej kapituly

Kapitula2_miniDruhý deň kustodiálnej kapituly sa začal slávením sv. omše, ktorej predsedal generálny minister rádu P. Marco Tasca. Otec generál vo svojom krátkom príhovore poukázal na patrónov dnešného dňa svätých apoštolov Filipa a Jakuba...

Nový predstavený slovenských minoritov

Tomas_miniV utorok 3. mája 2011 bratia zhromaždení na kustódialnej kaptule v Brehove zvolili za svojho nového vyššieho predstaveného P. Tomáša Lesňáka. Jeho voľbu ihneď potvrdil generálný minister rádu P. Marco Tasca.

Brehov: Prvý deň kustodiálnej kapituly

Kapitula1_miniDňa 2. mája 2011 sa v kláštore sv. Františka v Brehove na východnom Slovensku začala tretia riadna kapitula minoritskej kustódie. Kapitule predsedá generálny minister rádu P. Marco Tasca.

Bratislava: Deň blahorečenia Jána Pavla II.

mini_blahorec

Pápež Benedikt XVI. blahorečil 1. mája svojho predchodcu, Jána Pavla II. Na túto príležitosť bratia minoriti pripravili na detskej svätej omši slávnostné odhalenie obrazu nového blahoslaveného.

 

Svätec, s ktorým sme sa stretli

jpII_miniV nedeľu, 1. mája 2011 predpoludním prebehla v Ríme beatifikácia pápeža Jána Pavla II. Nikto nepochybuje o tom, že si mimoriadnym spôsobom zaslúžil titul „Svätý Otec“.

Vizitácia otca provinciála

mini_vizitaciaV dňoch 26. – 27. apríla vykonal provinciálny minister krakovskej provincie minoritov, páter Jaroslav Zachariasz, provinciálnu vizitáciu Bratislavského kláštora.