Zamyslenie na nedeľu zmŕtvychvstania

Brat Martin sa zamýšľa nad paradoxami rána zmŕtvychvstania a nášho života.

Čokoľvek ste urobili...

"Čokoľvek ste urobili…" prináša príbehy ľudí, ktorých každodenný život sprevádza Božie milosrdenstvo. V prvej časti z rozhovoru s minoritom Luciánom si priblížme úlohu Božieho milosrdenstva v spovedi.

Sp. Štvrtok: Obnova kaplnky

Prvého marca sa začali práce spojené s obnovou Kaplnky Nanebovzatia Panny Márie v Spišskom Štvrtku.

Zamyslenie na Palmovú nedeľu

Ako pristúpiť k utrpeniu, ktoré nás aj v súčasnosti obklopuje? Zamýšľa sa brat Peter Kozma.

Karpatská nočná krížová cesta

V noci z 8. na 9. apríla trinásť osôb v čase 6 hodín zvládlo 21 kilometrovú cestu z Bratislavy do Marianky.

Zomrel otec pátra Adama

Dnes ráno si vo veku 85 rokov Pán povolal k sebe Edwarda Barana, otca pátra Adama.

Zamyslenie na 5. pôstnu nedeľu

Nad slovami a skutkami Ježiša Krista sa dnes zamýšľa páter Peter Głód z Levoče.

Pozvánka na nočnú krížovú cestu

Radi by sme Ťa pozvali na tiché rozjímanie a prekonávanie svojej slabosti počas nočnej krížovej cesty. Naše putovanie sa bude konať počas noci z piatku 8. apríla na sobotu 9. apríla 2022.

Veľké stretnutie bratov na formácii

V dňoch 30. a 31. marca sa na Kalvárii Paclavskej v Poľsku konalo stretnutie bratov na formácii zo strednej a východnej Európy

Páter Jaroslav s Matkou Alexiou na duch. cvič.

Páter Jaroslav Mária Cár viedol duchovnú obnovu pre žiakov a rodičov tretieho ročníka základnej školy Matky Alexie

BA: Mužská duchovná obnova

Na štvrtú pôstnu nedeľu 27. marca pre štyroch mladých mužov vyvrcholila pôstna duchovná obnova.

Zamyslenie na 4. pôstnu nedeľu

V podobenstve o márnotratnom synovi nám Pán Ježiš približuje nesmierne milosrdenstvo nášho nebeského Otca, ktorý nás netrestá za naše poklesky, ale trpezlivo čaká na náš návrat. Prihovára sa páter Róbert Gajderus.