30. apríla Jn 6, 16-21

Tma, silný vietor, rozbúrené more a uprostred neho rybárska loďka a v nej malá skupinka učeníkov, ktorých reakcie sú plne ľudské: dolieha na nich presila živlov a zdá sa im, že už je s nimi koniec. Avšak je tu aj Ježiš, ktorý kráča po týchto rozbúrených vlnách, plný sily, súcitnej lásky a pokoja. To je to, čo nám dáva viera. Môžeme vidieť a žiť všetko, čo nás stretáva vo svetle tohto evanjelia, žiť akoby sme "už boli pri druhom brehu".

29. apríla Mt 11, 25-30

Cítiš sa preťažený? Hľadáš odpočinok? Tak to znamená, že si pripravený prijať "všetko", čo ti chce dať Nebeský Otec, a nájsť opravdivý odpočinok. Ale je tu ešte jedna otázka: či si už dostatočne maličký?

28. apríla Jn 3, 31-36

 "...On nedáva Ducha podľa miery." Čiže dáva Ho bez miery, bez obmedzení. Poznáš túto Božiu štedrosť?

26. apríla Jn 3, 7b-15

Musíte sa znova narodiť.

25. apríla Mk 16, 15-20

Veľmi pekne to povedal jeden z Cirkevných Otcov: "Si nebom a ideš do neba". Čím sme bližšie Kristovi, čím je v nás viac jeho lásky a jej zdieľania s blížnymi, tým sme bližšie neba a tým väčšmi sa nebom sami stávame.

24. apríla Jn 20, 19-31

Bola nám daná úžasná moc odpúšťať hriechy. Komu ich odpúšťaš ty? A komu ich zadržiavaš?

23. apríla Mk 16, 9-15

Často krát volíme smútok a plač namiesto viery. Aj tým sa prejavuje tvrdosť nášho srdca. Takí sme. Dnešné evanjelum nás však povzbudzuje, aby sme sa tým u seba nenechali zablokovať. Nie je to totiž prekážka, aby sa cez nás ohlasovalo evanjelium.

22. apríla Jn 21, 1-14

Sieť, v ktorej sa nachádza 153 veľkých rýb, Peter vyťahuje na breh sám... Ak každá z nich vážila kilogram, čo určite aj viac, keďže boli veľké, Peter aj tak prejavil nadľudskú silu. Tento úlovok a sila bola odpoveďou na jeho znechutené "idem loviť ryby" a predzvesťou toho, na čo ho Pán pripravil.

21. apríla Lk 24, 35-48

"Kým o tom hovorili, on sám zastal uprostred nich a povedal im: Pokoj vám." Aj tam, kde sa stretávajú kresťania a rozprávajú o svojich skúsenostiach viery, je možné stretnúť Zmŕtvychvstalého Pána a prijať dar jeho pokoja.

20. apríla Lk 24, 13-35

"Vy nechápaví a ťarbaví srdcom uveriť všetko, čo hovorili proroci!..." Možnože aj ty si prešiel týmito sviatkami a ešte si nestretol Zmŕtvychvstalého Pána... A nechal si za chrbtom všetko a vzďaľuješ sa z Jeruzalema... Dnes sa ti preto ohlasuje, že popri tebe kráča nepoznaný, ktorého hľadáš a chce ti zapáliť srdce svojim slovom, dať sa ti poznať.

19. apríla Jn 20, 11-18

"Mária!" Ježiš nás povoláva nie ako masu, ale po mene, aby nás vyviedol zo starého spôsobu života k osobnému stretnutiu s Ním a novém životu v jednote s Ním. Avšak, aby sme započuli jeho volanie, potrebujeme sa naučiť plakať nad svojimi hriechmi a nad odlúčením od Neho.

18. apríla Mt 28, 8-15

„Nebojte sa! Choďte, oznámte mojim bratom, aby šli do Galiley; tam ma uvidia.“ Prečo práve do Galiley? To je miesto počiatkov, kde všetci z učeníkov stretli Ježiša, kde začínali svoju cestu s Ním. Je to synonymum ich vlasti, ich každodennosti. Tam Kristus posiela aj nás, ak ho chceme stretnúť. Ako môžeš stretnúť Zmŕtvychvstalého vo svojej každodennosti? A prečo práve tam?

17. apríla Jn 20, 1-9

Kristus, náš veľkonočný Baránok, bol obetovaný. Preto slávme sviatky v Pánovi.