6. augusta Mt 17, 1-9

Ježiš Kristus je milovaným Božím Synom, ktorý nám bol daný na to, aby sme sa ho učili počúvať a žiť z Jeho slova. „Pane, dobre je nám tu“, hovorí spolu s Petrom každý Kristov učeník, ktorý to spoznal a znovu a znovu obnovuje na stretnutí s Božím slovom v Cirkvi.

5. augusta Mt 14, 1-12

Herodes chcel zabiť Jána, ale bál sa davu. Pred hriechom nás niekedy zachraňuje strach. My však prosme: Pane, daj mi srdce čisté, čisté túžby a pravú bázeň pred tebou.

4. augusta Mt 13, 54-58

Hoci počúvať Božie slovo je potrebné čo najčastejšie, každodenne, musíme pritom dávať pozor, aby sme si naň nezvykli a nezovšednelo nám. Na toto nás upozorňuje skúsenosť, ktorú nám približuje dnešný evanjeliový úryvok. Ježiša potrebujeme vždy prijímať ako proroka, ktorý nás poctil svojou mimoriadnou návštevou. Ináč nazakúsime moc jeho slova.

3. augusta Mt 13, 47-53

Ježiš dnes znovu prízvukuje, že sieť pozvania do Božieho kráľovstva zachytáva "všetky druhy" a triedenie príde až na konci čias. Prečo sa teda ešte stále pohoršuješ nad hriešnymi ľuďmi v Cirkvi!? Súdenie prenechaj Pánu Bohu, ty zvelebuj Jeho milosrdenstvo!

2. augusta Mt 13, 44-46

Žiť z nádeje na najcennejší zisk - toto znamená žiť po kresťansky. Sústredene na to najpodstatnejšie, slobodne od všetkého.

1. augusta Mt 13, 36-43

Nechýbajú ani pohoršenia ani "tí, čo pášu neprávosť". Budú tu až do skončenia sveta. Vždy bok po boku dobra. Prečo? Aby si sa zbavil tvojej pýchy a naučil trpezlivosti a pokore.

31. júla Mt 13, 31-35

Nepatrnosť a slabosť prostriedkov, ktoré si Pán vybral, nech ťa nepohoršujú. Naopak, presne to je znamením prítomnosti Božej moci. Nech ti dnešné evanjelium pomôže obnoviť svoj pohľad na to, akým štýlom Boh realizuje svoje zámery.

30. júla Mt 13, 44-52

Žiť ako ten, kto našiel poklad alebo urobil zásadnú investíciu svojho života, vďaka ktorej je už navždy za vodou. Predstav si to a porozmýšľaj o tom, čo to obnáša. Podobne žije človek, ktorý žije v úsilí o Božie kráľovstvo...

29. júla Jn 11, 19-27

Sú v našom živote obdobia, keď nás Božia láska a dôvera k Nemu nesú ako na krídlach. Ale potom sú aj také chvíle, keď to nejde vôbec ľahko. A vtedy je viera rozhodnutím. Dnes v evanjeliu takto vidíme Martu, ktorá vyznáva, že stále verí, hoci bola ochromená smrťou svojho brata...

28. júla Mt 13, 18-23

Diabol, ale aj súženie či prenasledovanie, ďalej starosti a klam bohatstva... rôzne sú nebezpečenstvá, ktoré číhajú na Božie slovo, ktoré sa chce ujať v našom srdci. Ježiš nás o týchto veciach poučuje, aby sme sa nečudovali a nenechali obrať.

27. júla Mt 13, 10-17

"Lebo kto má, tomu sa pridá a bude mať hojne." Naozaj veľmi zvláštna, no pravdivá logika, ktorá sa nám dnes znovu pripomína, aby sme nezanedbávali ani v tomto dovolenkovom čase premieňajúce nás počúvanie Božieho slova.

26. júla Mt 13, 1-9

Výsledok je neistý - sú mnohé nebezpečenstvá, ktoré nedovolia zrnu vzklíčiť, aj aj keď sa mu to podarí, úroda býva niekedy lepšia, inokedy horšia. Tak to býva aj pri počúvaní Božieho slova. Nevieme vec odkontrolovať a zaistiť. Čo však môžeme je uveriť, že Boh denne vychádza ako rozsievač, a každá príležitosť je dobrá, aby sme sa pokúsili prijať prichádzajúce k nám Božie slovo.

25. júla Mt 20, 20-28

Byť kresťanom neznamená vládnuť či spravovať moc, ale hľadať posledné miesto a slúžiť. Nechaj dopadnúť svetlo tohto povolania na tvoju súčasnú situáciu...