5. júla Mt 28, 16-20

V úryvku evanjelia na dnešný deň čítame: "Keď ho uvideli, klaňali sa mu, no niektorí pochybovali." Stáva sa. Pochybnosti môžu prísť aj počas modlitby. Je to úplne normálna vec. Netreba sa nad tým pohoršovať...

4. júla Mk 6, 1-6

Zvykneme hovoriť, že nevera je prirodzená. V dnešnom evanjeliu však čítame o tom, že Ježiš sa čudoval nevere svojich krajanov. Možnože je to teda tak, že neveriť nie je vôbec prirodzené a ani normálne! Neveriť možno znamená poprieť svoju prirodzenosť a zavrieť si prístup k tomu zázraku akým je svet a vôbec fakt našej existencie. Lebo bez viery nie je možné uvidieť to dobro, krásu a múdrosť, s akými Boh stvoril tento svet.

3. júla Jn 20, 24-29

"Tomáš, jeden z Dvanástich" - týmito slovami je uvedený príbeh učeníka, ktorý mal svoje vlastné, výnimočné cesty, o ktorých doteraz nič nevieme, len to, že ho viedli mimo spoločenstva... Nakoniec však objavil, že byť jedným z Ježišových učeníkov je najviac, že to spoločenstvo je tým najvýnimočnejším miestom. Naozaj oslobodzujúce je objaviť túto pravdu!

2. júla Lk 1, 39-56

Stretnutie Alžbety s Máriou, je obrazom nášho stretnutia s Božím Synom prostredníctvom Cirkvi. Je to skúsenosť človeka, ktorý sa cíti nájdený, to jest poctený nezaslúženou návštevou svojho Pána, vďaka ktorej sa všetko v jeho živote mení, nadobúdajúc kontúry novosti. Samozrejme, na to je potrebné vidieť pod povrch každodennosti.

1. júla Mt 9, 1-8

Na koho Ježiš sústreďuje svoj pohľad pri stretnutí, opísanom v dnešom evanjeliu? Nie je to ochrnutý človek, ale jeho priatelia, ktorí ho k nemu priniesli. Všetkým, čo nasleduje, Ježiš reaguje na ich aktívnu vieru a vracia ich priateľovi zdravie, vonkajšie aj vnútorné. Je to povzbudenie pre nás k aktívnej viere, čiže k príhovoru za našich, možno akurát vnútorne ochrnutých, priateľov.

30. júna Mt 8, 28-34

Viera nie je nejakým pripustením, že existuje nepoznané, možno na základe zázraku. Vidíme to aj v dnešnom evanjeliu, kde evidentný zázrak dočista vybledol na pozadí hospodárskej straty. Viera je súhlasom voči nášmu Stvoriteľovi a Spasiteľovi, ktorý nám zjavuje svoju lásku a svoju túžbu priviesť nás k plnosti života.

29. júna Mt 16, 13-19

Chceš vedieť kým je pre teba Ježiš? Skús si odpovedať na otázku: o čo ho prosíš, v akých záležitostiach sa neho obraciaš?

28. júna Mt 8, 18-22

Dnes padajú slová o tom, že s učeníctvom súvisia mnohé obmedzenia. Je to realizmus v súvislosti s pozvaním na serióznu životnú cestu, ktorá je však cestou šťastia. Veď všetko, čo je ozajstné, niečo stojí. Ježiš neukrýva cenu, ktorú je potrebné zaplatiť ak si sa vydal na Jeho cestu.

27. júna Mk 5, 21-43

Málo ľudí sa naozaj dotýka Ježiša, väčšina sa na neho len tlačí... Dotknúť sa Ježiša je možné len vierou. Ako je to pri tvojich stretnutiach s ním?

26. júna Mt 8, 5-17

O čo zvykneš prosiť Pána? Ježiš dnes vyzdvihuje vieru stotníka, ktorý prosí o slovo, lebo verí, že ono stačí, aby sa zmenila jeho situácia. Takáto je aj modlitba dospelého kresťana: prosí nadovšetko o slovo, lebo vie, že slovo má moc svojim svetlom uplne zmeniť aj tie najprekérnejšie životné situácie.

25. júna Mt 8, 1-4

Ježiš hovorí "Chcem, buď čistý". A akoby pokračoval: Otázka je, či to chceš naozaj aj ty. Vždy som ťa chcel očistiť, a čakal som, že ma o to poprosíš...

24. júna Lk 1, 57-66. 80

Zmyslom života človeka je Božia oslava. Zachariáš mohol velebiť Boha po tom, čo uvidel naplnenie sa Jeho slova. Tak je to s Božím slovom aj v našom živote. Božie slovo, keď začíname vidieť v jeho svetle naše dejiny, oslobodzuje aj naše ústa a jazyk k oslave Boha.

23. júna Mt 7, 15-20

Keď ťa nejaký nápad priťahuje, pros Ducha Svätého o dar múdrosti, vďaka ktorému budeš môcť vidieť plody svojej iniciatívy. Zlo sa vie zamaskovať do pekných slov, pestrých bannerov. Buď bdelý a „chráň sa falošných prorokov“.