30. marca Jn 8, 51-59

Môžeme sa pristihnúť ako pri rozhovoroch vyťahujeme z výpovedí druhých a ukladáme si ich do systému v našom vnútri. Robíme to stále, tak ako nám to vyhovuje. Slovo Dobrej Noviny nás pozýva k tomu, aby sme sa my sami nechali vtiahnúť do úplne iného systému, do tajomstva väčšieho než sme my. Ježiš dnes hovorí: staňte sa súčasťou mojej pravdy, dovoľte mi vyviesť vás z vášho bludu, k tomu, čo je večné a má v sebe čisté svetlo pravdy.

29. marca Jn 8, 31-42

Dnes k nám znovu prichádza zásadná otázka: si otrok, alebo syn? Prizri sa tvojmu vzťahu s Otcom. A potom tvojmu vzťahu s Jeho Synom a tvojim Bratom.

28. marca Jn 8,21-30

Ježiš poznal veľkosť Božej lásky aj krehkosť viery človeka. On sám je bránou cez ktorú je možné prejsť z hriechu do lásky. „Ak neuveríte, že to vlastne Ja som, zomriete vo svojich hriechoch.“

27. marca Jn 8, 1-11

Aké plány máš ty so svojimi blížnymi pre ich hriech? Pozri sa hlboko do svetla dnešného evanjelia, aby si mohol nájsť v sebe ochotu zmeniť túto svoju vnútornú orientáciu. 

26. marca Jn 11, 1-45

Mocným hlasom dnes Kristus vysiela svoj hlas do jaskyne smrteľného rozkladu, v ktorej ležal jeho priateľ... A to je dobrá zvesť aj pre nás! Že hoci by si ležal v rozklade na nahlbšom dne jaskyne svojho života, aj odtiaľ ťa môže vyviesť slovo Spasiteľa, ktorý je Pánom života aj smrti.

25. marca Lk 1, 26-38

Dnes sme pozvaní zahľadieť sa do tajomstva (to jest do neobsiahnuteľnej skutočnosti, ktorá sa nám udeľuje), akým bol Boží projekt z mladým dievčaťom z Nazareta, čiže do tajomstva jej vyvolenia na nástroj spásy pre všetky pokolenia. Najvyšší zhliadol na jej poníženosť. So zrakom osvieteným jej skúsenosťou, môžeme sa začať pozerať aj na náš život a situáciu (možno veľmi nízku), v ktorej sa náchádzame.

24. marca Jn 7, 1-2. 10. 25-30

Ježiš túžil dať ľuďom opravdivú slobodu, o ktorej je židovský sviatok Stánkov. Ľudia však neboli ešte pripravení prijať tento dar... My však dnes čítame o tom, aby sa v nás obnovil plameň túžby po slobode, ktorú má pre nás Ježiš. Nech nám to dnes pomôže zmobilizovať sa k rozhodnutiu výjsť zo svojho Egypta pod Jeho vedením.

23. marca Jn 5, 31-47

"Skúmate Písma, lebo si myslíte, že v nich máte večný život, a... nechcete prísť ku mne, aby ste mali život" - hovorí Ježiš. Koľko je takých ľudí, ktorí čítajú so záujmom, ale nikdy nezostúpia do hĺbky, aby prijali rozhodnutie a prišli za Ježišom!?

22. marca Jn 5, 17-30

"...tak aj Syn oživuje koho chce". Vediac, že Ježiš má túto moc, môžeš ho prosiť vo všetkých situáciach smrti, aby ti dal život, ktorý ti chýba a ktorý nenachádzaš v sebe, ani v ničom, čo stretávaš v tomto svete...

21. marca Jn 5, 1-3. 5-16

Dobré túžby potrebujeme pestovať. V dnešnom evanjeliu vidíme, že je možné čakať veľmi dlho na ich naplnenie. A dlhé čakanie môže túžby uspať: keď sa Ježiš chorého spýta, či sa chce uzdraviť, neodpovedá "chcem", už vidí len prekážky. Dávaj teda pozor na svoje dlho nesplnené túžby. S časom sila túžby hasne a keď príde konečne moment jej naplnenia, možno objavíš, že si už zabudol na túžbu a vidíš len prekážky. Preto je potrebné túžby v sebe oživovať, až kým sa nenaplnia.

20. marca Lk 2, 41-51a

Dvanásťročný Ježiš bol mladíkom, ktorý kládol vážne otázky. Ale nie ponorený do seba a do smútkov a drám ľudstva, s ponurým pohľadom spoza dlhej štice. Pre jeho rodičov bolo čímsi samozrejmým, že je v sprievode s inými, príbuznými a známymi. Bol to družný chlapec. A zároveň hlboký, vážny a bystrý. Ako je to s tebou? Nie je pre teba vážnosť iným slovom pre ponúrosť a úplne zbytočné odcudzenie?

19. marca Jn 9, 1-41

Pôst je časom našej premeny. Premenenia nie k niečomu, čo sme si sami v našej samoľúbosti stanovili. Tá premena spočíva v úplnom prijatí svojej misie - toho "Božieho skutku", ktorý nás robí podobnými Kristovi. Človek z dnešného evanjelia začal ako slepý, no dospel k svetlu svojho poslania a stal sa svedkom pravdy.

18. marca Lk 18, 9-14

"Každý, kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený". Čo robíš na modlitbe ty?