23. mája Jn 15,26-16,4a

Všetko, z čoho sa skladá náš život, je prípravou na to, čo príde. Oplatí sa starať sa o jeho kvalitu, aby sme, keď nadídu ťažkosti, „vydali svedectvo“ o viere a o našej nádeji.

22. mája Jn 14,23-29

Dar osobného tešiteľa a učiteľa, ktorý je k dispozícii stále, aby nám pripomínal Ježišove slová pre život, to je niečo, čo nám v týchto dňoch Cirkev dáva do popredia. Porozmýšľaj, či potrebuješ niečo viac.

21. mája Jn 15, 18-21

 "Sluha nie je väčší ako jeho pán". A tak, stať sa ako náš Pán Ježiš Kristus, služobníkom všetkých, celým svojim srdcom, celou svojou mysľou a celou svojou silou, je to najväčšie, čo môžeme dosiahnúť vo svojom živote...

20. mája Jn 15, 12-17

Sme učeníkmi, aby sme sa stali priateľmi. Ježiš nás učí a dáva za nás svoj život vlastne kvôli tomu, aby náš vzťah s ním dozrel do tejto podoby. To znamená, že nie sme kresťanmi preto, aby sme robili niečo naviac, ale všetko úplne iným štýlom. A máme to robiť už nie preto, že nám to bolo zverené, ale preto, že s Kristom zdieľame jeho túžby a plány.

19. mája Jn 15, 9-11

Všetci máme skúsenosť túžby podeliť sa radosťou. Dnes vidíme Ježiša prežívať to isté. Chce, aby jeho radosť bola našou. A nielen to. Aby sa táto radosť v nás rozvíjala. Vidíme tiež, že táto radosť vyplýva zo skúsenosti s Otcom a jeho láskou. Z tejto perspektívy je potrebné uvažovať o našej viere.

18. mája Jn 15, 1-8

"Bezo mňa nemôžete nič urobiť", hovorí dnes Ježiš, vychádzajúc z podobenstva o viniči. Vskutku stojí za nič všetko, čo robíme bez Krista! Avšak, keď sme vo vnútornej jednote s Ním, všetko, aj najdrobnejšia vec, sa stáva cenným plodom, ktorý dáva životu okolo nás chuť, iskru a farbu.

15. mája Jn 13, 31-33a. 34-35

Ježiš dnes hovorí o oslávení Boha v ňom, čo sa uskutočňuje tým, že prijíma Judášovu zradu. Preto potom hovorí o láske a pozýva k nej všetkých svojich učeníkov...

14. mája Jn 15,9-17

Ostávať v láske toho, ktorý ma miluje tak, že dal život za mňa - hľa, celá snaha kresťanského života. To ostávanie v láske sa zabezpečuje jeho nasledovaním, čiže rovnakou láskou k priateľom. Je to nevyčerpateľný zdroj radosti.

13. mája Jn 13, 16-20

Darom kresťanskej viery je, že ideme k Otcovi nie nejak abstraktne, za zásluhy alebo vďaka výnimočnému poznaniu, ale cez osobnú známosť s tým, ktorý je mu najbližší.

12. mája Jn 13,16-20

V dnešnom evanjeliu padá jedno z Ježišových blahoslavenstiev. V jeho svetle by sme dnes mohli pouvažovať o svojom súčasnom živote: je pre mňa služba voči iným, ktorá mi pripadla, miestom a spôsobom nasledovania môjho Učiteľa a Pána?

11. mája Jn 12, 44-50

Boh ťa nesúdi za nepodarený život, za tvoje čudné zvyky. Prináša svetlo, aby – ako sám hovorí: „ten, kto vo mňa verí, nezostával v temnosti“. V jeho svetle uvidíš pravdu o sebe, a to bude začiatok lepšieho života.

10. mája Jn 10, 22-30

Dobrý Pastier nám vládne zo svojho srdca: počúvajú ma, cítia sa poznané a nasledujú ma. Čiže: nasledujú ma, pretože sa cítia milované. Toto hľadajme v našej viere, nie rozuzlenie našich problémov. Našim opravdivým problémom je totiž nechať si dotknúť srdce slovom; ono nesie v sebe všetko potrebné.

9. mája Jn 10, 1-10

Dobrý pastier, Ježiš, je tým, ktorý stráži a stará sa o pokrm pre nás - svoje ovce. Ako dlho nám však trvá naučiť sa ísť za ním s dôverou a odmietať lákanie tých, ktorí prichádzajú, "len aby kradli, zabíjali a ničili".