7. júna Mt 5, 1-12

Dnes zaznieva nad nami Ježišova reč na vrchu. Môžeme v nej zachytiť uistenie o tom, že tento "vrch" blahoslavenstiev je pre nás. Je to vrch blízkosti s Bohom, a môžeme naň vystúpiť spolu s Ježišom. K tomu sme boli predurčení a k tomu nás aj Ježiš uschopňuje, aby sme uvideli, čo môže dosiahnuť človek vybavený Kristovou múdrosťou.

6. júna Mk 3, 20-35

Odpustenie je ústredným bodom Ježišovho ohlasovania a zmyslom jeho horlivosti, ktorá v ľuďoch niekedy vyvolávala dojem, že "sa pomiatol". Áno, všetko u neho bolo podriadené tomuto cieľu: "Ľuďom sa odpustia všetky hriechy i rúhania". To je dôvod prečo nasleduje tá tvrdá, otcovská hrozba pred hriechom proti Duchu Svätému. Tan nemôže byť ospustený. Je to vtedy, keď nechcem, aby mi bolo odpustené, pretože som presvedčený, že som v poriadku. Naopak kresťan je uvedomelý hriešnik, čo žije z Božieho milosrdenstva.

5. júna Mk 12, 38-44

Čo dávaš Bohu, keď prichádzaš do chrámu, alebo jednoducho keď sa kdesi modlíš? Niečo zo svojho nadbytku, alebo niečo zo svojho živobytia, čiže z toho čím žiješ, z toho, na čom sa aktuálne láme tvoj život? V tom je totiž zásadný kvalitatívny rozdiel...

4. jún Mk 12, 35-37

Ježiš sa zdá dnes hovoriť, že nikde nie je priamo napísané, že Mesiáš bude Dávidovým potomkom ako tomu verili jeho súčasníci. Je teda potrebné vidieť poza naše predsudky. Tajomstvo a povolanie človeka siaha vždy a napriek všetkému hlbšie ako korene, z ktorých vyrastá.

3. júna Mk 14, 12-16. 22-26

"Vezmite..." Zastavme sa dnes a opakujme si toto sloveso použité našim Spasiteľom. Nech sa nám dotkne srdca a nech nám pomôže objaviť lásku, ktorá je v jeho poníženosti!

2. júna Mk 12, 18-27

Ježiš dnes kritizuje saducejov, lebo hodnotia veci vo svetle svojich predpokladov. Ak s prílišnou istotou tvrdíš, že niečo vieš, alebo niečo hodnotíš, všimni si na čom to staviaš. Pohľadaj svoje predpoklady, všimni si základy, na ktorých si to postavil.

1. júna Mk 12, 13-17

"Čí je tento obraz a nápis?" Na peniazoch to vieme ľahko rozpoznať... Ako je to s tebou? Čo ti napadne keď sa ráno pozrieš do zrkadla? Odkiaľ si a komu patríš ty?

31. mája Mk 12, 1-12

Takýto je náš Boh - zjavuje svoju veľkosť v pokore, a z naväčších prehier vyvádza víťazstvo: "Kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným." S Ním sa každý koniec či stroskotanie môže ukázať ako zdanlivý, a stať sa počiatkom kvalitatívne úplne novej veľkosti.

30. mája Mt 28, 16-20

"A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta." Majú úžasnú silu tieto Ježišove slová na rozlúčku! Celý náš život, ako Jeho učeníkov, je učiť sa kráčať v Jeho živej prítomnosti medzi nami prostredníctvom Ducha Svätého na stretnutie s Otcom.

29. mája Mk 11, 27-33

"Ani ja vám nepoviem, akou mocou toto robím." Ježiš neodpovedá niekomu, kto odmieta obrátenie. Podobne ako počas svojho súdneho procesu. Je to však stále z lásky: namiesto svojej obhajoby a našej obžaloby, mlčí. Jeho mlčanie je volaním nekonečnej lásky, ktorá čaká na našu odpoveď.

28. mája Mk 11, 11-25

 "Keď vstanete modliť sa, odpustite, ak máte niečo proti niekomu...". Skús dnes takýmto spôsobom začínať svoje modlitby.

27. mája Mk 14, 22-25

"Už nebudem piť z plodu viniča až do dňa, keď ho budem piť nový v Božom kráľovstve." Pre Izrael víno predstavovalo plnosť, radosť, slávnosť a Zasľúbenú Zem - domov. Nemohol sa radovať z vína ani počas otroctva v Egypte, ani počas putovania púšťou... Aj Ježiš, kým nezhromaždí celý svoj ľud, ktorý ešte otročí alebo putuje cez púšť, nemá plnú radosť a trpí očakávaním na svojich bratov, ktorí sú ďaleko od Božieho kráľovstva.

26. mája Mk 10, 32-45

Sú hodnoty a sily, ktoré panujú nad ľuďmi v tomto svete. "Medzi vami to tak nebude" - hovorí Ježiš. Život tých, čo nasledujú Krista, je pre druhých a je teda službou. Nie na základe nejakého pravidla, ale preto, že v ich srdciach panuje Ježišov Duch, ktorý zvnútra mení všetko.