23. apríla Mk 16, 9-15

Často krát volíme smútok a plač namiesto viery. Aj tým sa prejavuje tvrdosť nášho srdca. Takí sme. Dnešné evanjelum nás však povzbudzuje, aby sme sa tým u seba nenechali zablokovať. Nie je to totiž prekážka, aby sa cez nás ohlasovalo evanjelium.

22. apríla Jn 21, 1-14

Sieť, v ktorej sa nachádza 153 veľkých rýb, Peter vyťahuje na breh sám... Ak každá z nich vážila kilogram, čo určite aj viac, keďže boli veľké, Peter aj tak prejavil nadľudskú silu. Tento úlovok a sila bola odpoveďou na jeho znechutené "idem loviť ryby" a predzvesťou toho, na čo ho Pán pripravil.

21. apríla Lk 24, 35-48

"Kým o tom hovorili, on sám zastal uprostred nich a povedal im: Pokoj vám." Aj tam, kde sa stretávajú kresťania a rozprávajú o svojich skúsenostiach viery, je možné stretnúť Zmŕtvychvstalého Pána a prijať dar jeho pokoja.

20. apríla Lk 24, 13-35

"Vy nechápaví a ťarbaví srdcom uveriť všetko, čo hovorili proroci!..." Možnože aj ty si prešiel týmito sviatkami a ešte si nestretol Zmŕtvychvstalého Pána... A nechal si za chrbtom všetko a vzďaľuješ sa z Jeruzalema... Dnes sa ti preto ohlasuje, že popri tebe kráča nepoznaný, ktorého hľadáš a chce ti zapáliť srdce svojim slovom, dať sa ti poznať.

19. apríla Jn 20, 11-18

"Mária!" Ježiš nás povoláva nie ako masu, ale po mene, aby nás vyviedol zo starého spôsobu života k osobnému stretnutiu s Ním a novém životu v jednote s Ním. Avšak, aby sme započuli jeho volanie, potrebujeme sa naučiť plakať nad svojimi hriechmi a nad odlúčením od Neho.

18. apríla Mt 28, 8-15

„Nebojte sa! Choďte, oznámte mojim bratom, aby šli do Galiley; tam ma uvidia.“ Prečo práve do Galiley? To je miesto počiatkov, kde všetci z učeníkov stretli Ježiša, kde začínali svoju cestu s Ním. Je to synonymum ich vlasti, ich každodennosti. Tam Kristus posiela aj nás, ak ho chceme stretnúť. Ako môžeš stretnúť Zmŕtvychvstalého vo svojej každodennosti? A prečo práve tam?

17. apríla Jn 20, 1-9

Kristus, náš veľkonočný Baránok, bol obetovaný. Preto slávme sviatky v Pánovi.

16. apríla Veľká Sobota

Aké je dnes veľké ticho na zemi! Veľké ticho a osamelosť. Veľké ticho, lebo Kráľ spí. Zem sa zľakla a zatíchla, lebo Boh v tele zaspal a zobudil tých, čo spali od vekov. Boh v tele zomrel a otriasol ríšou zosnulých.

15. apríla Jn 18, 1 – 19, 42

Otázku „Nie si aj ty z jeho učeníkov?“ dostávame často, keď sa ohrievame pri ohni života v spoločnosti. A zapierame. Dnešné evanjelium nás v tom cez Petra fotografuje. A teda aj pozýva zaplakať a prijať od Ježiša odpustenie a nový život.

14. apríla Jn 13, 1-15

Chápete, čo som vám urobil? Asi veľmi nie, ale budeme nad tým dnes rozjímať počas liturgie. Umývať niekomu nohy znamená predovšetkým sa naňho dívať zdola, z polohy služobníka. Takto k nám pristupuje náš Boh. Vždy! Nikdy ináč! Kristus chcel, aby si to jeho učeníci dobre zapamätali. Nech nám Duch Svätý osvieti srdcia, aby do nás mohla preniknúť táto pravda o trochu viac.

13. apríla Mt 26, 14-25

"Som to azda ja?" To je otázka na dnešný deň. Dnešný deň totiž by mal byť dňom úprimného vyznania vlastnej pochabosti a skrúšenej modlitby o vernosť Kristovej láske.

12. apríla Jn 13, 21-33. 36-38

Dve zrady, a predsa každá z iným koncom. Rozdiel je v schopnosti prijať dar odpustenia. A teda v pokore. Pros dnes o tento dar, aby si vedel prijať Božie dary aj vtedy, keď ťa budú usvedčovať, z tvojej zrady.

12. apríla Jn 12, 1-11

Mária vydala na oslavu Pánovho zmŕtvychvstania pravý vzácny nardový olej. Existujú aj nepravé, lacné voňavky... Judáš hľadel na výdavky a mal pritom falošné pohnútky. Čo urobíš so svojimi vzácnosťami ty v tomto čase Veľkej Noci? Bude to ten pravý olej na pamiatku Pánovho zmŕtvychvstania?