24. júla Mt 12, 38-42

Dá sa vycítiť smútok v dnešných Ježišových slovách o tom, že v ňom máme do činenia s niečím väčším ako bol Jonáš či Šalamúm. Je to smútok, ktorý vyplýva z absolútnej čistoty úmyslu a nezištnosti pozvania, ktoré však môžeme ignorovať, hoci je to jediná moc, ktorá nás dokáže premeniť a zjednotiť s Bohom. Mal pravdu sv. František, keď horko koštatoval: Láska nie je milovaná!

23. júla Mt 13, 24-43

Ježiš nám v dnešnom podobenstve ukazuje, že v spoločenstve Božieho kráľovstva existujú popri sebe dobrí aj zlí. Je to pozvanie k trpezlivosti a dôvere v Božiu spravodlivosť. Zlo a dobro budú totiž existovať pospolu až do konca čias, a je nám potrebný tento čas, aby sme sa naučili žiť z viery. Avšak nakoniec Boh rozsúdi a oddelí verných od zlých, i zjaví sa víťazstvo lásky a spravodlivosti.

22. júla Jn 20, 1-2. 11-18

Pán Boh pozná kľúč od tvojho srdca. Márii Magdaléne stačilo, že sa k nej obrátil po mene, a ona spoznala jeho milovaný hlas. Každý však, kto chce nájsť Pána, musí vyraziť na cestu a hľadať ho ako ona.

21. júla Mt 12, 1-8

Vieš, čo znamená: Milosrdenstvo chcem a nie obetu? Nie? Je to podoba lásky, ktorou sa vyznačuje Boh. Potiažmo, majú sa ňou vyznačovať kresťania. Tým majú byť známi! Čím si známy ty? Čo o tebe hovoria hovoria tvoji neveriaci kolegovia?

19. júla Mt 11, 25-27

Nebeský Otec ukrýva a zjavuje svoje veci komu ako chce. A Ježiš ho za to zvelebuje. Lebo je to dobré aj pre nás, že nám Otec udeľuje poznanie podľa svojho uznania. Vždy však môžeme prosiť! Dobrá modlitba nás totiž vždy najprv zmenšuje, aby sa nám naše srdce dostatočne rozšírilo na prijatie Jeho darov.

15. júla Mt 10, 24-33

Ježišove slová "Vy však máte aj všetky vlasy na hlave spočítané" nie sú strašením Božou spravodlivosťou, ale uistením, že Boh sa o nás stará do najmenších detajlov. A teda, hoci byť kresťanom znamená "ísť ako baránok medzi vlkov" nedeje sa to mimo Božej prozreteľnosti a niet veci, ktorá by mu unikla, aj keby to bol len ďalší vlas, o ktorý sme prišli...

14. júla Mt 10, 16-23

Všetko, čo sa nám stáva, stáva sa pre to, aby sme vydali svedectvo - takto nám umožňuje pozerať sa na fakty našej každodennosti naša kresťanská viera, ktorá sa tak stáva opravdivým svetlom osvecujúcim aj tie najtemnejšie udalosti.

12. júla Mt 10, 1-7

Aby si bol Ježišovým apoštolom, nepotrebuješ ísť ako misionár na druhú stranu zemegule. Pozri sa okolo seba, na tých "stratených z domu" - tvojho domu, tvojich blízkych, ktorí sa vzdialili Cirkvi. Už táto skutočnosť je ohromnou výzvou...

10. júla Mt 9, 18-26

Dotyk je zásadnou témou dnešného evanjelia, niečím, čo vystihuje skúsenosť oboch žien, mladej aj staršej. Dotyk Božieho Syna je začiatkom kvalitatívne nového života.

9. júla Mt 11, 25-30

Opravdivá kresťanská múdrosť sa nemeria množstvom vedomostí, ale pokorou a jednoduchosťou. Lebo opravdivá múdrosť je jednoduchá a pokorná. Jej sa týka Ježišova radosť z dnešného evanjelia.

4. júla Mt 8, 23-27

Vlny, ktoré sa valia na malú loďku uprostred mora, to je obraz nadmiery vecí - emócií, starostí, záväzkov, atď., ktoré v nás vyvolávajú paniku. Je tu však Ježiš, ktorý upokojuje rozbúrené vlny, ale hlavne hystériu svojich učeníkov. Čokoľvek by sa dialo, čokoľvek by sa valilo na tvoju hlavu, hľadaj spojenie s tým, ktorý upokojuje hystériu.

3. júla Jn 20, 24-29

"Tomáš, jeden z Dvanástich" - týmito slovami je uvedený príbeh učeníka, ktorý mal svoje vlastné, výnimočné cesty, o ktorých doteraz nič nevieme, len to, že ho viedli mimo spoločenstva... Nakoniec však objavil, že byť jedným z Ježišových učeníkov je najviac, že to spoločenstvo je tým najvýnimočnejším miestom. Naozaj oslobodzujúce je objaviť túto pravdu!

2. júla Mt 10, 37-42

Ježiš nám dnes hovorí: Bude to na nič, ak ma budeš považovať len za dalšiu hračku svojho života. Bude ti to na nič, ak budem pre teba natoľko dôležitý, ako tvoj syn či dcéra, alebo priateľ. Je to príliš málo, nič to nedá. Ak chceš zakúsiť premenu, ktorú môžem v tvojom živote vykonať iba ja, tak ma potrebuješ prijať ako najdôležitejšiu osobu svojho života. Potrebuješ ma prijať na mojich podmienkach, ísť za mnou, nie mať ma za doplnok k svojmu životu.