10. mája Jn 15, 26 – 16, 4a

Narážame na zlo: na zlovestné situácie, ľudskú neprávosť, necitlivosť a hlúposť, ľahostajnosť... V takýchto situáciách nám hrozí, že sa v nás čosi zlomí a prepadneme beznádeji. Preto nám dnes Ježiš hovorí: dávam ti svoje slovo, aby ťa chránilo pred beznádejou v konfrontácii s tým, čo je ťažké, nevzdávaj sa, som s tebou!

7. mája Jn 15, 12-17

Keď objavíš, že si ťa Ježiš vyvolil, že ťa pozýva, a teda, že Jeho slová nie sú akýmisi peknými vetami pre všetkých, ale sú ti adresované osobne, tak prichádzaš tiež na to, že stojíš pred rozhodnutím. Je totiž potrebné dobrovoľne prijať toto Jeho vyvolenie. Takto sa stávame Ježišovými učeníkmi...

6. mája Jn 15, 9-11

Ostaňte v mojej láske - hovorí Ježiš. Pozýva nás prebývať v tej láske, ktorú má On k nám. Ako hovorí Ježiš o niečo skôr, táto láska je ako tá, ktorú má Otec k nemu - k svojmu jednorodenému Synovi. Toto je naozaj to, čo potrebujeme: byť milovaní ako jednorodení synovia. Môžeme objaviť túto skutočnosť, ktorú nám sprostredkováva Cirkev a k nám prichádza ako dar Ducha Svätého.

5. mája Jn 15, 1-8

Každý, kto aspoň trochu pozná pestovanie viniča, vie, že hrozno vyrastie iba na nových, tohto toku vyklíčených ratolestiach. Skoro všetko staré musí preč... Je tým vyjadrená jedna veľmi dôležitá pravda o nás, ktorí sme týmito Kristovými ratolesťami: potrebujeme neustálu obnovu, nesmieme zostávať pri starom, pri tom, čo sme dosiahli. Iba sviežosť milosti v nás, nám umožňuje prinášať dobré plody.

4. mája Jn 14, 27-31a

Áno, Ježišovým darom, čiže tým, čo nám zostáva po stretnutí s ním je pokoj. Hlboký, opravdivý pokoj, ktorý je najväčšou istotou, akú nám nemôže dať ani vziať nič na svete, lebo je zakorenený v jednote s Otcom.

3. mája Jn 14, 6-14

"Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa." Mať osobný vzťah s Ježišom Kristom je úplne zásadná vec per náš ľudský rozvoj a tiež pre to všetko, čo príde po smrti. Skúsenosti s Ježišom, ktoré nás vnútorne budujú už teraz, sú výbavou na stretnutie s Autorom a Cieľom našej existencie. "Ak poznáte mňa, budete poznať aj môjho Otca."

2. mája Jn 15, 1-8

"Môj Otec je oslávený tým, že prinášate veľa ovocia a stanete sa mojimi učeníkmi." V čom je teda naša oslava Boha? V tom, že zostávame v Kristovi ako ratolesti napojené na vinič a kolujú v náš živiny jeho slova, a že dovoľujeme Bohu, aby nás orezával udalosťami nášho života. Takto prinášame presne to ovocie, ktoré On na nás hľadá.

1. mája Mt 13, 54-58

Je mimoriadne škaredé zvyknuť si na výnimočnosť. Aj najväčšie tajomstvá a dary nám dokážu vyblednúť. Vtedy zostáva len nuda a presvedčenie, že sme už všetko videli a počuli. Je to príšerné. Zabíja to v nás záujem a otvorenú pripravenosť aj na Božie veci. Dnešné evanjelium nám pripomína nebezpečie podliehania takejto náklonnosti.

30. apríla Jn 14, 1-6

V slovách z dnešného evanjeliového úryvku akoby bolo počuť Ježišovo pochopenie pre náš strach, akoby nás uisťoval, že vie o našom stave: "Nech sa vám srdce nevzrušuje". Je dôležité, aby sme vždy, keď nás Ježiš pozýva k dôvere a chce nás posilniť, najprv videli toto jeho hlboké pochopenie pre nás a našu krehkosť!

29. apríla Mt 11, 25-30

Keď sa nám darí preraziť cez húštiny komplikácií, uvidieť niečo a vystihnúť to v plnej jednoduchosti, tak každý múdry človek sa tomu poteší. Niečo také máme v dnešnej evanjeliovej scéne. Ježiš zvelebuje Otca, lebo sa teší z jednoduchosti tých, ktorým odovzdáva svoje slovo a vidí, že oni ho prijímajú. Odkladajú nabok všetky komplikácie a stávajú sa pripravení prijať krásu a svetlo evanjelia.

28. apríla Jn 12, 44-50

Ak by sme si kládli otázku, čím sa Pán Boh zaoberá, tak v dnešnom evanjeliu dostávame odpoveď, že určite sa nezaoberá súdením. Je to trochu zaskakujúce, pretože mnohí si myslia, že Boh robí vlastne toto a preto s ním nechcú mať nič spoločné. Počúvaj dnešné Ježišove slová a prizri sa svojej predstave o Bohu.

27. apríla Jn 10, 22-30

"Dokedy nás chceš držať v neistote?!" Táto výčitka nám môže byť veľmi blízka v súčasnej situácii v našej spoločnosti a vo svete. Túžba po istote je vpísana hlboko v našej prirodzenosti; dá sa na nej postaviť politický program... Ale oveľa ľudskejšie a šľachetnejšie je nosiť v srdci dôveru, čiže vnútorne rozhodnutie, že napriek vonkajším neistotám, opriem svoj život na Bohu a jeho vernosti.

26. apríla Jn 10, 1-10

"Ja som prišiel, aby mali život a aby ho mali hojnejšie", hovorí Ježiš. Preto musíme prechádzať cez neho, ako cez bránu: počúvajúc jeho slová a prijímajúc ho v jeho sviatostiach a v jeho bratoch a sestrách. Takto sa v nás postupne rozvíja nový život.