22. júna Mt 7, 6. 12-14

O akej tesnej bráne a úzkej ceste to dnes počujeme? O "ceste, čo vedie do života", o bráne do Božieho mesta, kde sme v stálej jednote s Otcom aj keď uprostred vecí a úloh. Prečo je táto brána tesná, a cesta úzka? Pretože sme na ceste našej premeny, oslobodzovania sa od zbytočností a dozrievania v láske, akú nám zjavil náš Pán Ježiš Kristus.

21. júna Mt 7, 1-5

"Ako budete súdiť vy, tak budú súdiť aj vás...". Ako súdiš ty? Aké sú tvoje miery, ktorými hodnotíš iných? Sú prísne, alebo veľkorysé? Práve nimi budeš súdený aj ty sám. Preto sa im dnes znovu prizri a hojne zreviduj.

20. júna Mk 4, 35-41

Boh nás občas vedie do víchrice, kde už nestačí náš rozum, a prestávame mať veci pod kontrolou. Iste, nerobí to preto, aby nás trápil, ale aby nás oslobodil od sebaklamu, že všetko závisí od nás, a mohli sme nájsť veľký pokoj opravdivej dôvery k Nemu.

19. júna Mt 6, 24-34

"Nebuďte ustarostení!" Ďalšia vec, ktorá odlišuje kresťanov od ľudí, ktorí nedostali dar viery, je táto neustarostenosť. Podľa Ježišových slov. Z našich slov to nie je až tak často poznať... A znovu, tu nejde o pózu, ale o niečo, čo vychádza zo skúsenosti s Otcovou starostlivosťou.

18. júna Mt 6, 19-23

Žiť ako Božie deti neznamená žiť v nejakom inom svete, ale žiť v tomto svete no iným spôsobom. To jest žiť iným spôsobom vzťahy k veciam a osobám. Ten spôsob sa charakterizuje slobodou, ktorá vyplýva z toho, že patríme Bohu.

17. júna Mt 6, 7-15

Byť synom Otca, ktorý je na nebesiach, je to, čo charakterizuje modlitbu kresťana. Pozastav sa dnes pri tomto fakte a vráť sa viackrát k textu dnešného evanjelia.

15. júna Mt 5, 43-48

Byť kresťanom neznamená byť slušným človekom. Aj neveriaci ľudia dokážu byť slušní, a aj zlí ľudia prejavujú dobro svojim priateľom. Dobrota kresťanov má však dobrotu neveriacich kvalitatívne prevyšovať. Má sa podobať na dobrotu ich Nebeského Otca. Je to dobrota k hriešnikom, k nepriateľom a tým, ktorí s nimi konajú nespravodlivo.

13. júna Mk 4, 26-34

Tajomstvo šťastného života je ako vhodiť semeno do zeme - to je jediná vec, čo sa očakáva od nás. Všetko ostatné už pôjde nezávisle od nás. Radi by sme mali pod kontrolou všetko, ale v živote to tak nefunguje. Môžeme však byť ako roľník, ktorý s dôverou odovzdáva zemi semeno... Preto nie je potrebné sa strachovať o naše rozhodnutia. Oveľa horšie ako pomýliť sa, je totiž neskúsiť to.

12. júna Lk 2, 41-52

Čo si nám to urobil? S bolesťou sme ťa hľadali. Dve vety: prvá sa týka faktu, druhá je odhalením prežívaných pocitov. V týchto dvoch vetách máme hotovú stratégiu k tomu, ako rozprávať s našimi pubertiakmi.

11. júna Jn 19, 31-37

Boli tam a čakali na svoju chvíľu, dá sa povedať, že od večnosti - krv a voda v Ježišovom srdci. Od večnosti Boží Syn chcel dať bratom svoj život a svojho Ducha, čiže poznanie Otcovej lásky. Ako kresťania rodíme sa a žijeme z týchto prameňov: z vody krstu a krvi eucharistie, ktoré z neho vyšli pre nás vo chvíli Ježišovej smrti.

10. júna Mt 5, 20-26

"Nevyjdeš odtiaľ, kým nezaplatíš do ostatného haliera". Z perspektívy dnešných Ježišových slov sa zdá, že celý náš život sa máme usilovne zmierovať s tými bratmi, ktorí majú niečo proti nám. Má to byť priorita nášho duchovného života, urgentnejšia než čokoľvek iné v našom vzťahu s Bohom.

9. júna Mt 5, 17-19

Ježiš je naplnením Zákona. Toto je veľmi dôležitá vec pre židov, pretože Zákon je pre nich vôľou Božou, ktorú človek nikdy nenaplnil. Mesiáš ju nielen naplnil, ale nám aj dáva nové srdce, aby sme ju naplnili.

8. júna Mt 5, 13-16

Vy ste svetlo sveta... to sú jasné slová, vyhlásenie. Žiadne "bedete" alebo "buďte" či "usilujte sa". Ježiš nám hovorí ako nás vidí On. Ďalším dôležitým faktom je, že sú to slová v množnom čísle! Týka sa nás to ako členov spoločenstva jeho učeníkov.