8. mája Jn 10, 27-30

Náš Pastier nás nevedie prostredníctvom úderov palice, ani prostredníctvom strachu či nátlaku, ale vedie nás prihovárajúc sa nášmu srdcu. Je presvätá záležitosť pripomínať si to, pretože veľakrát sa snažíme postaviť našu výchovu alebo zmenu seba samého na základe nátlaku zvonku, no problém je pohnúť srdcom. To vie len ten, ktorý nás naozaj pozná až do hĺbky a má pre nás živé slovo.

7. mája Jn 6, 60-69

Dnes čítame, že ľudia na neho reagovali: tvrdá je to reč! Áno, Ježišova reč je ťažká, pretože Ježiš sa nechce zapáčiť, ale vytrhnúť nás zo smrti, z rôznych schém, návykov, závislostí. A tam to vytrhávanie aj bolí.

6. mája Jn 6, 52-59

Mať život v sebe, ako o tom hovorí dnešné evanjelium, neznamená jednoducho žiť, ale znamená byť prameňom života, z ktorého sa môžu napiť iní. A toto z nás chce Ježiš utvoriť.

4. mája Jn 6, 35-40

V dnešnom evanjeliu sa veľa hovorí o vôli. A teda o vnútornej náklonnosti či o vnútornom nasmerovaní, ktoré pochádza z ešte vnútornejšieho rozhodnutia. Oplatí sa zahĺbiť do tých evanjeliových viet, lebo nám poodhaľujú, aké miesto máme v plánoch nášho Nebeského Otca.

3. mája Jn 14, 6-14

Dobrovoľné prijatie nespravodlivej smrti je najväčším možným skutkom, potvrdzujúcim vieru. Ježišova smrť na kríži je takýmto skutkom, zjavujúcim pravdu o láske Boha. “Aj ten, kto verí vo mňa, bude konať skutky, aké ja konám”.

2. mája Jn 6, 22-29

Aj teba zaujíma, čo sú to Božie skutky? Všeličo si pod tým predstavujeme. V dnešnom evanjeliu ti Ježiš dáva odpoveď: „Boží skutok je veriť v toho, ktorého on poslal.“

1. mája Jn 21, 1-19

My všetci žijeme v dobe po Veľkej Noci: Ježiš už bol vstal z mŕtvych a ukázal sa nám, no my ho znovu strácame, zabúdame na neho, zabúdame na to, kto to je, a utiekame sa k našim riešeniam, vraciame sa k našim starým spôsobom obživy. On však prichádza znovu, ako neznámy, ktorý nám hovorí veci, na prvé počutie možno nepochopiteľné, no v skutočnosti je to On, náš Pán.

30. apríla Jn 6, 16-21

Tma, silný vietor, rozbúrené more a uprostred neho rybárska loďka a v nej malá skupinka učeníkov, ktorých reakcie sú plne ľudské: dolieha na nich presila živlov a zdá sa im, že už je s nimi koniec. Avšak je tu aj Ježiš, ktorý kráča po týchto rozbúrených vlnách, plný sily, súcitnej lásky a pokoja. To je to, čo nám dáva viera. Môžeme vidieť a žiť všetko, čo nás stretáva vo svetle tohto evanjelia, žiť akoby sme "už boli pri druhom brehu".

29. apríla Mt 11, 25-30

Cítiš sa preťažený? Hľadáš odpočinok? Tak to znamená, že si pripravený prijať "všetko", čo ti chce dať Nebeský Otec, a nájsť opravdivý odpočinok. Ale je tu ešte jedna otázka: či si už dostatočne maličký?

28. apríla Jn 3, 31-36

 "...On nedáva Ducha podľa miery." Čiže dáva Ho bez miery, bez obmedzení. Poznáš túto Božiu štedrosť?

26. apríla Jn 3, 7b-15

Musíte sa znova narodiť.

25. apríla Mk 16, 15-20

Veľmi pekne to povedal jeden z Cirkevných Otcov: "Si nebom a ideš do neba". Čím sme bližšie Kristovi, čím je v nás viac jeho lásky a jej zdieľania s blížnymi, tým sme bližšie neba a tým väčšmi sa nebom sami stávame.

24. apríla Jn 20, 19-31

Bola nám daná úžasná moc odpúšťať hriechy. Komu ich odpúšťaš ty? A komu ich zadržiavaš?