9. septembra Lk 6,1-5

„Syn človeka je pánom aj nad sobotou“ - to znamená, že On je prameňom a vrcholom všetkých tvojich nedeľných aktivít. Môžeš ho stretnúť v eucharistii, v Božom slove, v kruhu najbližších, pri spoločnej modlitbe. Zajtra je nedeľa. Bude Ježiš jej Pánom?

8. septembra Mt 1, 1-16. 18-23

"Jozef, syn Dávidov, neboj sa..." Keď bol sv. Jozef anjelom oslovený týnto spôsobom, mohol si uvedomiť svoj pôvod a pripomenúť si, čo všetko v sebe má od Dávida... A pomyslieť na to, že má v sebe to, čo táto nezvyčajná biblická postať, bolo pre neho obrovskou injekciou dôvery. Každý z nás vyrastá z rôznych koreňov a môžem čerpať dobro nielen zo svojej rodiny, ale tiež z mnohých iných, ktorí na nás vplývali.

7. septembra Lk 5, 1-11

Kedy niekto začína "loviť ľudí"? Keď, už uvidel svoju hriešnosť a premkla ho hrôza nad milosťou, na ktorej sa mu dostalo účasti.

6. septembra Lk 4, 38-44

Scéna z dnešného evanjelia sa odohráva v dome, v Šimonovom dome. Ježiš vstupuje do situácii v našich domoch. Nie je učiteľom v synagóge, či na námestiach. On je náš Priateľ: chce nás stretávať v našich domácich či rodinných situáciach a tam chce byť našim Spasiteľom. V našich domoch sme totiž samými sebou, nie len našou priateľnejšou, zverejniteľnou verziou.

3. septembra Mt 16, 21-27

Za čo vymení človek svoju dušu? 

2. septembra Mt 25, 14-30

Božie dary nie sú na to, aby sme ich uchovali a raz vrátili rovnaké. Náš Pán sa raduje ak tieto dary dávame do obehu, rozvíjame ich a ich prostredníctvom sa dostávame k ďalším. Všimni si, z čoho má radosť náš Pán, lebo o nej nám hovorí Ježiš v dnešom podobenstve.

1. septembra Mt 25, 1-13

Dajte nám zo svojho oleja, lebo naše lampy hasnú... Je veľkým darom byť súčasťou spoločenstva, ktoré smeruje do neba na nebeskú svadobnú hostinu. Ale sú určité veci, v ktorých nás iní nezastúpia. A presnejšie povedané: cirkevné spoločenstvo nám bolo dané aj preto, aby sme si mohli "nakúpiť" olej, nevyhnutný na čas očakávania a osobnej skúšky, keď zvyknú lampy hasnúť...

30. augusta Mt 23, 27-32

"Beda vám, pokrytci" - by sme dnes mali od Ježiša prijať pre seba ako vážne usvedčenie o našom faktickom stave. A konečne "dovŕšiť mieru svojich otcov", čiže prestať už s pokrytectvom, úprimným identifikovaním všetkej falošnosti, nečistoty a neprávosti vo svojom konaní.

27. augusta Mt 16, 13-20

Peter vyznáva Krista, pretože mu to zjavuje Otec. Nemá to zo svojej hlavy, predsa je len synom svojho otca Jonáša... No poznať Pána znamená vedieť ako dostať ľudstvo z temnoty pekiel. To poznanie nie je vecou rozumu, ale skúsenosťou oslobodenia. 

26. augusta Mt 23, 1-12

Ponižovať sa, nie vyvyšovať. Dávať si pozor na akékoľvek vyvyšovanie. Lebo ono prichádza ľahko, na rozdiel od ponižovania sa, o ktoré sa máme snažiť znovu a znovu, lebo v ňom je naše duchovné zdravie.

25. augusta Mt 22, 34-40

Pán Boh si nás stvoril pre seba. Učiť sa ho milovať celým srdcom, celou dušou a všetkými myšlienkami  - to je úloha a cesta opravdivej sebarealizácie. No a nedá sa to naučiť bez praktizovania lásky k blížnym.

23. augusta Mt 20, 1-16

Dnešné evanjelium je pozvaním k trpezlivému znášaniu "bremena dňa a horúčosti" v našom povolaní s úprimnou vďačnosťou. A tiež k modlitbe za tých, čo nežijú svoj život a svoje povinnosti ako povolanie.

21. augusta Mt 19, 16-22

Častokrát si želáme mať jasné odpovede a hľadáme rady na konkrétne životné situácie, ako mladík z dnešného evanjelia. Ale to je sebaklam e my trpíme. To, čo je naozaj potrebné je mať konkrétny, živý, hlboký a výnimočný vzťah s Bohom: choď, predaj, čo máš...