Albánsko: Výročie posviacky nášho chrámu

Dňa 25. marca, keď Cirkev na celom svete slávi slávnosť Zvestovania Pána, naša farnosť vo Fieri si pripomína výročný deň posviacky chrámu.

25. marec: Zvestovanie Pána

Slávnosť Zvestovania Pána nám pripomína túto veľkú udalosť, ktorou sa začala nová éra v dejinách ľudstva.

Bratislava: Dnes bol Pochod za život

Modlitebné spoločenstvo Život ako dar a Fórum života si vás pri príležitosti Dňa počatého dieťaťa dovoľujú pozvať na Modlitebný pochod za záchranu počatého života.

Marianka: Krížová cesta detí

V nedeľu sa stretli deti s rodičmi v Marianke, aby si vykonali spoločnú krížovú cestu.

Kríž San Damiano v Spišskom Štvrtku

V rámci 800-tého výročia vzniku rádu sv. Františka po slovenských františkánskych kláštoroch putuje kópia kríža zo San Damiána. Minulý týždeň bol v Spišskom Štvrtku. 

Marianka: Pôstna duchovná obnova MM

V sobotu 14. marca t.r. sa v areáli pútnického miesta v Marianke konala pôstna duchovná obnova spoločenstva Misia Máriina.

Praha: Sté narodeniny P. Bernardína

8. marca 2009 sa v minoritskom kláštore v Prahe zhromaždili bratia minoriti z Čiech a Slovenska, aby poďakovali Pánu Bohu za 100. rokov života P. Bernardína Jozefa Mráza.

Misie v Abraháme

„Ako jeleň dychtí za vodou z prameňa, tak moja duša, Bože túži za tebou“. Slová tohto žalmu vystihujú naše našu túžbu po očistení a sústredení najmä teraz v čase pôstneho obdobia.

Bratislava: Výročie posviacky chrámu

Slávnostnú svätú omšu pri príležitosti siedmeho výročia posviacky chrámu sv. Františka celebroval vdp. Pavol Gajdoš, rodák z Karlovej Vsi.

Sté narodeniny pátra Bernardína Jozefa Mráza,OFMConv.

Sté narodeniny pátra Bernardína Jozefa Mráza,OFMConv.

Nové číslo ML

S radosťou Vás informujeme, že už je nové číslo Minoritského listu na pôstne obdobie 2009.

Albánsko: Novinky z našej misie

Chceli by sme aspoň krátko poinformovať všetkých našich priateľov, dobrodincov a priaznivcov našej misie o malých, ale badateľných novinkách z našej farnosti: