Bratislava: Vianoce v Karlovej Vsi

bl_mini_vianNa malého Ježiška sa bratia v bratislavskom kláštore netrpezlivo tešili. Vianočný pokoj, radosť a atmosféra čarovných chvíľ je výsledkom svedomitej vonkajšej i vnútornej prípravy, ktorá dala všetkým poriadne zabrať. Naše sviatky sme začali spevom prvých vešpier a ...

Fier [AL]: Odpustová slávnosť

juglio_1Dňa 8.12.2010 sa uskutočnila vo farskom kostole vo Fier odpustová slávnosť Nepoškvrnenej Panny Márie. Svätej Omši predsedal P. Juglio Gomes OFM, františkán zo Skadaru, ktorý je duchovným asistentom III. františkánskeho rádu v Albánsku.

Budapešť: Začiatok jubilejného roka

Budapest_miniDňa 11.12.2010 v Budapešti bratia Lucián, Michal, Ján a Dominík  sa zúčastnili  osláv otvorenia 100.  výročia smrti a 160. výročia narodenia zakladateľky Dcér sv. Františka Assiského matky Anny Brunner.

Myslava: Ľudové misie

Misie_miniVo farnosti Myslava a filiálke Baška sa v dňoch od 5. do 12. decembra 2010 konali ľudové misie, ktoré na požiadanie správcu farnosti ThDr. Zdenka Andráša, PhD., viedli pátri z Rehole menších bratov konventuálov – minoritov, P. Peter a P. Roman.

Ekvádor: Smrť poľského minoritu

mini_ekvadorDňa 6. decembra bol v Ekvádore zavraždený poľský misionár, minorita P. Miroslav Karczewski. Brata Miroslava našli 6.decembra okolo 19.00 hod farníci, ktorí ho išli hľadať, pretože boli znepokojení tým, že mešká na sv. omšu.

Bratislava: Sviatok Nepoškvrneného počatia P.M.

Sokol_mini8. decembra, celá cirkev oslavuje tajomstvo Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Pre menších bratov je to zároveň rehoľný sviatok Kráľovnej serafínskeho rádu a pre nás slovenských minoritov dodatočne oslava patrónky našej kustódie.

Kazachstan: „Základný kameň“ pre nové Centrum Jána Pavla II

mini_kazKard. Tarcisio Bertone, štátny sekretár Vatikánu, počas vizitácie Kazachstanu posvätil základný kameň nového Centra kultúry a dialógu zasväteného Jánovi Pavlovi II v hlavnom meste Astane. Toto centrum vzniká z iniciatívy minoritov pracujúcich v Kazachstane...

Bratislava: Novéna v Karlovke

Novena_miniUž tradične sa v dňoch od 29. novembra do 7. decembra pred slávnosťou Nepoškvrneného počatia Panny Márie v Bratislave – Karlovej Vsi v kostole sv. Františka z Assisi uskutočňuje slávnostná novéna.

Dlhé Stráže: Ružencové bratstvo pri kostole sv. Juraja

Straze_miniV našej farnosti Spišský Štvrtok, filiálke Dlhé Stráže v kostole sv. Juraja sme v posledných dňoch prežili obnovu ružencového bratstva.

Albánsko: Sviatok Sv. Mikuláša

mik

Ako každý rok, aj tohto roku už tradične sme privítali v našej farnosti vo Fier sv. Mikuláša. Tento krát sme ho však stretli súčasne na dvoch miestach našej farnosti, a teda vo farskom kostole vo Fier a v dedinke Jaru v bunkri, ktorý už desať rokov nám slúži ako kaplnka pre veriacich...

Brehov: Návšteva kustóda

Brehov_mini2. decembra 2010 rehoľnú komunitu v Brehove na východnom Slovensku navštívil P. Lucián M. Bogucki, predstavený slovenskej minoritskej kustódie.

Láb: Ľudové misie

Lab_miniVo farnosti Láb na Záhorí sa v dňoch od 20. do 28. novembra 2010 uskutočnili ľudové misie, ktoré viedol minorita z Levoče P. Jozef M. Košč.