Bratislava: Miništrantský výlet

mini_ministranti3Tohoročné jarné prázdniny si mohli karloveskí miništranti vychutnať v Levoči. Deväť chlapcov pod vedením br. Martina a Mariána Talajku si otestovalo svoje sánkarske a bobárske schopnosti pri schádzaní zo Žiarskej chaty, na lyžiarskom svahu na Levočskej Doline, na Donovaloch, ako aj...

Levoča: Kanonická vizitácia

Levoca_miniOd štvrtku 25. februára do soboty 27. februára sa uskutočnila kanonická vizitácia rehoľnej komunity v Levoči. Vizitátor, provinciálny kustód P. Lucián Mária Bogucki, sa mohol v týchto dňoch z blízka pozrieť na život a pastoráciu troch bratov, ktorí tvoria miestne spoločenstvo.

Levoča: Začala rekonštrukcia strechy

Strecha_miniV pondelok 22. februára 2010 bratia minoriti začali rekonštrukciu strechy južného krídla levočského kláštora. Projekt rekonštrukcie zahŕňa výmenu krovu a strešnej krytiny. Starý eternit má v krátkom čase nahradiť nová keramická škridľa.

7 hlavných hriechov

7-hirechovPojmom hlavný hriech sa nemyslí hriech, ktorý je pred Bohom najvážnejší, najťažší či „najsmrteľnejší“. Hlavný znamená, že hriech vychádza z hlavy (lat. caput), preto sa v iných jazykoch nazývajú aj kapitálne hriechy.  Iné pomenovanie je kardinálny hriech, z lat. cardo - pánt (prenesene okolo ktorého sa všetko otáča). Ide o stavy mysle, okolo ktorých sa „otáča“ celá hriešnosť človeka. Ide teda o hriechy a ľudské slabosti, z ktorých najčastejšie vychádza ďalšie hriešne konanie. Hlavnými hriechmi sa nazývajú preto, lebo plodia iné hriechy a iné neresti.

Pôstne kázne

7-hriechov_obr

Melčice: „Chlapská“ pôstna obnova

Melcice_miniV kláštore sestier františkánok Premenenia Pána v Melčiciach – Lieskovom sa dňoch 19. – 21. februára t. r. uskutočnila pôstna duchovná obnova, ktorej sa zúčastnilo desať chalanov od 17 do 29 rokov. Duchovnú obnovu viedli bratia minoriti Lucián Bogucki a Pavol Češek.

Katechéza Benedikta XVI.: Sv. Anton - "evanjeliový doktor"

antonDrahí bratia a sestry,

pred dvomi týždňami som predstavil postavu svätého Františka z Assisi. Dnes by som rád hovoril o ďalšom svätcovi, ktorý patril k prvej generácii Menších bratov:  je ním Anton z Padovy...

Posolstvo pápeža Benedikta XVI. k Pôstnemu obdobiu 2010

Drahí bratia a sestry, 
každý rok nás Cirkev pri príležitosti pôstu pozýva, aby sme si urobili úprimnú revíziu nášho života vo svetle učenia evanjelia. Tento rok by som vám chcel ponúknuť niekoľko reflexií k širokej téme spravodlivosti, vychádzajúc z Pavlovho tvrdenia: „Božia spravodlivosť sa zjavila skrze vieru v Ježiša Krista”(porov. Rim 3,21-22).

Katechéza Benedikta XVI.: Sv. František z Assisi - velikán svätosti

 papa_assisiDrahí bratia a sestry,
v jednej z mojich nedávnych katechéz som hovoril o prozreteľnej úlohe, ktorú pri obnove Cirkvi svojich čias zohrali Menší Bratia a Bratia Kazatelia, založení sv. Františkom z Assisi a sv. Dominikom z Guzman. Dnes by som vám chcel predstaviť.... 

VIDEO: Začali sme pôstne obdobie

zac_postu_miniVečernou modlitbou kompletória sme začali pôstne obdobie.  Na modlitbe sa zúčastnilo aj osem bratov zo Slovinska z provincie sv. Jozefa, ktorí...

Zuberec: Lyžovačka juniorátu

zuberec_miniŘíká se, že bez práce nejsou koláče. A tak i my, bratři junioři, jsme se řídili tímto lidovým rčením a po skončení zkouškového období jsme se téměř všichni vydali na prázdninový týden [8.2.-13.2.2010] do Zuberce (na Oravě).

 

VIDEO: Albánsko - Karnevalové radosti

abl_karneval_youtube
Fier [AL] – Posledná nedeľa pred pôstom - 14. februára 2010 v našej albánskej farnosti bola naplnená radosťou a ...