Karlova ves: Živý betlehem

Aj v tomto roku sme mohli naživo vidieť v Karlovej Vsi príbeh narodenia Spasiteľa.

Nedeľa pre rodiny

V predvianočnom čase, v nedeľu 2. decembra 2018, sa v Bratislave – Karlovej Vsi uskutočnilo ďalšie stretnutie z rady Nedieľ pre rodinu.

Duchovná obnova OFS

ofsminiTerciárske spoločenstvo (OFS) z Karlovej Vsi sa stretlo na predvianočnej duchovnej obnove.

Deň Nepoškvrnenej

neposkvrnena miniNepoškvrnená Panna Mária je hlavnou patrónkou slovenských minoritov.

Máme nové konštitúcie

Na sviatok Všetkých svätých františkánského rádu 2018, a teda v 795. výročie

Mládež v Brehove

Birmovanci zo Spišského Štvrtku, Draviec a Dlhých Stráží sa v dňoch 30.11. - 2.12.

Novéna k Nepoškvrnenej

mini novenaNovénu k Nepoškvrnenej v Karlovej Vsi slávime od 29. novembra do 8. decembra. 

Svetový deň klauzúry

Katolícka cirkev slávi 21. novembra, na sviatok Obetovania Panny Márie, Svetový deň

Večné sľuby br. Patrika

Dňa 17. novembra brat Patrik Rygiel z českej provincie minoritov zložil večné rehoľné sľuby.

Spoločne na Godzone

Mladých z Karlovej Vsi a okolia pozývame na spoločnú účasť na Godzone v piatok 16.11.

Pozvanie pre mladých

obnova minoriti miniV Bratislave sa chystá duchovná obnova pre mladých mužov.

Akolytát br. Petra

V nedeľu 28. októbra brat kustód Tomáš Lesňák udelil bratovi Petrovi M. Kozmovi službu akolytátu.