Pápež mládeži: Sv. Klára vzorom rozhodnutia pre Krista

St.ClareofAssisi thumbŤahaná príkladom sv. Františka a jeho prvých spoločníkov práve na Kvetnú nedeľu, zanechala otcovský dom, aby sa úplne zasvätila Pánovi: bola osemnásťročná a mala odvahu viery a lásky rozhodnúť sa...

Bratislava: Nevšedná krížová cesta

vieraasvetloHnutie Viera a Svetlo pripravilo na Kvetnú nedeľu pre veriacich farnosti v Karlovej Vsi nevšednú krížovú cestu...

Vatikán schválil obrad požehnania nenarodených detí

Podľa informácií internetového magazínu lifesitenews.com schválila Svätá stolica nový liturgický obrad požehnania dieťaťa v lone matky, ktorý by mal byť zakrátko publikovaný vo forme brožúry v španielskom a anglickom jazyku. V amerických farnostiach má byť táto brožúra distribuovaná z príležitosti tohtoročného Dňa matiek.babatko

Americkí biskupi, ktorí na zostavení obradu pracovali, dosiahli 24. marca jeho schválenie a uznanie od Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí.

„Som očarený krásou tohto obradu požehnania nenarodených detí.“ povedal kardinál Daniel DiNardo, predseda komisie Pro-Life pôsobiacej pri Konferencii katolíckych biskupov Ameriky (USCCB). „Chceli sme túto správu ohlásiť tak rýchlo, ako to len bude možné, aby mohli farnosti čo najskôr začať s užívaním tejto novej sväteniny.“ povedal Neworleanský arcibiskup Gregory Aymond. Obrad požehnania dieťaťa v lone matky má byť teraz pripojený k iným požehnaniam v Benedikcionáli.

Pro-Life komisia Konferencie katolíckych biskupov Ameriky informovala, že nové požehnanie bolo pripravené pre podporu rodičov čakajúcich na narodenie dieťaťa. Má veriacich povzbudzovať na modlitby a docenenie hodnoty daru dieťaťa v lone matky. Zároveň má v spoločnosti napomôcť k rozšíreniu úcty k ľudskému životu. Obrad budú môcť kňazi vykonávať počas svätej omše i mimo jej slávenia.

 .

Preložil a spracoval br. jozef

Pápežskú univerzitu v Ríme povedie slovenský dominikán

Vatikán, 26. marca  – Slovenský dominikán profesor Miroslav Konštanc Adam bol dnes vymenovaný za rektora Pápežskej univerzity sv. Tomáša Akvinského (Angelicum) v Ríme. Táto pápežská univerzita je známa tým, že v roku 1947 na nej dosiahol doktorát zo spirituálnej teológie Karol Wojtyła, neskorší pápež bl. Ján Pavol II.

p. adamPáter Miroslav Konštanc Adam OP sa narodil 2. augusta 1963 v Michalovciach. Po gymnaziálnych štúdiách v rodnom meste v rokoch 1982-1987 absolvoval štúdium na Vysokej škole veterinárskej v Košiciach. V rokoch 1987-1990 pracoval v Štátnom veterinárnom ústave v Michalovciach ako veterinárny lekár, bakteriológ a hygienik potravín. Dňa 26. februára 1989 vstúpil do tajného noviciátu rehole dominikánov, 28. apríla 1990 zložil prvé rehoľné sľuby a 13. apríla 1993 doživotné. V rokoch 1990-1995 absolvoval filozoficko-teologické štúdium na Cyrilometodějskej teologickej fakulte Palackého univerzity v Olomouci. Po svojej kňazskej vysviacke 24. júna 1995 pôsobil ako kaplán študentov Ekonomickej univerzity vo farnosti Bratislava-Kalvária. Postgraduálnu lektorskú skúšku z teológie zložil v septembri 1996 v Prahe. V rokoch 1996-2001 absolvoval licenciátne a doktorské štúdium kánonického práva na Pápežskej univerzite sv. T. Akvinského (Angelicum) v Ríme. V rokoch 2001-2005 bol provinciálom Rehole dominikánov na Slovensku. V rokoch 2001-2010 bol odborným asistentom kánonického práva na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Bratislave, v roku 2004 aj na Teologickom inštitúte sv. T. Akvinského v Kyjeve. V rokoch 2003-2005 bol sudcom Metropolitného tribunálu Košickej arcidiecézy. Dňa 11. októbra 2005 bol vymenovaný za profesora na Fakulte kánonického práva Pápežskej univerzity sv. T. Akvinského v Ríme. V letných mesiacoch rokov 2006-2007 pracoval ako obhajca zväzku na Metropolitnom tribunáli Losangeleskej arcidiecézy v Kalifornii. Od roku 2006 je sudcom Prvej inštancie Interdiecézneho tribunalu Rímskej diecézy a ostatných diecéz Lazia. Od roku 2009 je komisárom Kongregácie pre náuku viery a takisto Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života v Ríme. V decembri 2009 bol vymenovaný za dekana Fakulty kánonického práva a prorektora Pápežskej univerzity sv. Tomáša Akvinského v Ríme. Dňa 26. marca 2012 bol vymenovaný za rektora Pápežskej univerzite sv. T. Akvinského v Ríme.


(RV)

Bratislava: Piata pašiová kázeň 2012

krizovacestaPiata pašiová kázeň sa niesla v duchu zastavení krížovej cesty.

Bratislava: Tréning minoritských animátorov

animatori miniOd 23. do 25. marca 2012 sa v Bratislave v rámci Minoritskej animátorskej školy uskutočnilo ďalšie formačné stretnutie budúcich animátorov. Lektorkou poslednej „víkendovky“ bola Mgr. Eva Poláková, psychologička.

Albánsko: Františkánska rodina sa zväčšuje

Albansko mini20. marca 2012 na pozvanie Apoštolského administrátora južného Albánska Mons. Hila Kabashio odcestovali na misie na juh Albánska rehoľné sestry z Kongregácie Dcér sv. Františka Asisského.

Krížova cesta v Coloseu o rodine

Vatikán  – „Našou prvou reakciou bolo veľké prekvapenie,“ – uvádza manželský pár Danilo a Anna Maria Zanzucchiovci v súvislosti s poverením pápeža Benedikta XVI. na prípravu textov k tohtoročnej Krížovej ceste v Koloseu, ktorá sa bude konať na Veľký piatok 6. apríla.

Zanzucchiovci patrili k najbližším spolupracovníkom Chiary Lubichovej, zakladateľky Hnutia fokoláre, a sú iniciátormi hnutia „Nové rodiny“. Ako v rozhovore pre Vatikánsky rozhlas manželský pár uviedol, tento výber Svätého Otca znamenal pre oboch aj určitú „obavu“ postaviť sa „tvárou v tvár takému veľkému tajomstvu, akým je Ježišove utrpenie“: „Zdalo sa nám zložité vyjadriť to slovami. Súčasne pociťujeme veľkú vďačnosť za to, že na niečo tak hlboké a tak silné bola vybraná rodina. V tomto zmysle sa nám vyjadrenie našej spoluúčasti na výkupnom utrpení Ježiša zdalo aj darom od Boha, pretože takto sme o tejto skutočnosti uvažovali a za to naozaj ďakujeme Svätému Otcovi, ktorý nás vybral.

“Štrnásť zastavení sa bude venovať téme rodiny, a to práve v čase, keď jej Cirkev na rôznych úrovniach a v celom svete venuje osobitnú pozornosť. Manželia tvrdia: „rodina si uvedomuje, že je Cirkvou a že má väčšiu zodpovednosť voči spoločnosti: stačí spomenúť výchovu detí“. Ďalej pripomínajú činnosti Jána Pavla II., ktorý hneď po svojom zvolení za pápeža, založil Pápežskú radu pre rodinu: „Angažoval sa za uznanie a ocenenie prínosu rodiny v Cirkvi a v spoločnosti. Okrem toho, hneď ako bol zvolený za pápeža, zvolal synodu o rodine. Ovocím tejto synody bola jeho známa apoštolská exhortácia ´Familiaris Consortio´, ktorá je najvýznačnejším a najkomplexnejším výkladom, určená pre rodiny vo svete, a ktorá po celý čas inšpiruje činnosť mnohých hnutí, ktoré sa zaujímajú o rodinu, vrátane nášho vlastného. Benedikt XVI. nás znova pozval, zaujímal sa o našu prácu, a pokračuje v práci pre rodinu, ktorú začal Ján Pavol II.“

 – mf –

Rezolúcia Európskeho parlamentu napadá pojem rodiny

Štrasburg - Európsky parlament prijal 13. marca rezolúciu o rovnosti žien a mužov (2011/2244 INI), v ktorej okrem iného predkladá novú definíciu rodiny, keď – v čl. 7 spomínanej rezolúcie - „vyjadruje poľutovanie nad tým, že niektoré členské štáty prijali reštriktívnu definíciu pojmu «rodina» s cieľom odoprieť právnu ochranu párom rovnakého pohlavia a ich deťom“. 

Nie je to prvýkrát, čo Európsky parlament propaguje zásady, ktoré odporujú všeobecnému poňatiu ľudstva a ľudskej rodiny. Zaujímavé je však to, že tak robí zakaždým trochu radikálnejšie. V roku 1994 jeho poslanci najprv vyzvali Európsku komisiu, aby „umožnila rovnoprávnosť homosexuálnemu spolužitiu“. Keď Holandsko zaviedlo do svojej legislatívy výraz „manželstvo“ aj pre osoby toho istého pohlavia, reagoval Európsky parlament v roku 2002 rezolúciou doporučujúcou rozšíriť toto poňatie na celú Európu. V roku 2004 potom direktívou o slobodnom pohybe občanov EÚ navrhuje, aby bol tiež partner toho istého pohlavia označovaný za rodinného príslušníka. 

Pokiaľ ide o najnovší posun v poňatí rodiny na pôde inštitúcii EÚ, komentuje túto situáciu pre Vatikánsky rozhlas politológ z Univerzitného inštitútu Sophia v Loppiane prof. Antonio Maria Baggio. „Myslím, že ide o pomýlený pohľad založený na nedorozumení. Zmiešavajú sa individuálne práva, ktorých záruky sú potrebné, to znamená, že je potrebné rešpektovať voľbu jednotlivcov, ktorí sa rozhodnú pre spolužitie s osobou toho istého pohlavia, a nevystavovať ich žiadnemu postihu. Inou vecou je otázka manželstva a rodiny,“ hovorí profesor Baggio.

„Žiadne zákonodarné zhromaždenie nemôže rozhodnúť o tom, čo je manželstvo a čo je rodina. Nejde pritom navyše o otázku viery, ale o realitu faktov, tzn. o antropologickú štruktúru muža a ženy… V rezolúcii je zrejmý ideologický zámer. Kresťanská kultúra mala vždycky za to, že viera nie je potrebná pre uznanie pravdy o človeku. Tu osvetľuje viera až dodatočne. Náš postoj obhajoby manželstva je preto predovšetkým výrazom občianskeho nasadenia za uznanie základného zväzku založeného na vzájomnej dôvere muža a ženy prežiť spoločne celý život. To je základom súdržnosti celej spoločnosti a vychádza to tiež z psychofyzickej štruktúry osôb. Inak sa dôjde k tomu, že individuálny impulz, prianí či požiadaviek môže rozhodovať o tom, že ľudská bytosť je niečím iným než je v skutočnosti. Kresťanská vízia je vždy realistická. Obhajoba manželstva preto nevyhnutne plynie z vernosti realite,“ uviedol profesor Baggio.

(RV CZ)

Belá nad Cirochou: Ľudové misie

misie miniOd 11. do 18. marca 2012 vo farnosti Belá nad Cirochou a vo filiálke Zemplínske Hámre sa uskutočnili ľudové misie, ktoré viedli bratia minoriti.

Bratislava: Štvrtá pašiová kázeň

samoPod vedením brata Samuela sme sa v nedeľnom rozjímaní opäť vrátili k udalostiam spojeným s Ježišovým utrpením a smrťou.

Staronový predstavený krakovskej provincie

Prov0

Novým provinciálom Krakovskej provincie minoritov, ku ktorej právne patrí aj slovenská viceprovincia, sa dnes ráno stal páter Jaroslav Zachariasz...