21. mája Jn 17, 1-11a

"...a ja idem k tebe". Pri týchto slovách až zamrazí, keď si aspoň sčasti uvedomíme, čo nasledovalo potom, a akým spôsobom Ježiš "oslávil" svojho Otca v Hodine svojho života, ktorá vlastne nadišla. Vieme však, že práve pre ňu prišiel a bola vyústením Jeho života. V nej nám totiž daroval večný život: spolu s ním aj my môžeme vstupovať do Hodiny nášho života tým istým štýlom a s tou istou nádejou, čo On.

20. mája Jn 16, 23b-28

Z času na čas, pri čítaní Božieho slova stretávame slová veleby ľudí, ktorí vnímajú skutočnosť ako odpoveď Boha na ich prosbu. Existuje totiž radosť, ktorá sa rodí z presvedčenia, že Pán Boh nie je hluchý na naše prosby. Naopak, veľký smútok sa rodí v srdciach tých ľudí, ktorí si myslia, že Boh ich nepočuje. Dnes nás Ježiš pozýva, aby sme prosili a mohli tak zakúsiť hlbokú, plnú radosť, že naše prosby sú vypočuté.

19. mája Jn 16, 20-23a

Bolesť klame, že sa nikdy neskončí. Keď sme teda v ťažkom položení, pamätajme na to, že to nie je navždy. Že my sa v tomto svete rodíme pre ten budúci. A že radostné zvolania raz prekričia nárek, keď sa konečne prerodíme do nového života.

18. mája Mt 28, 16-20

V úryvku evanjelia na dnešný deň čítame: "Keď ho uvideli, klaňali sa mu, no niektorí pochybovali." Stáva sa. Pochybnosti môžu prísť aj počas modlitby. Je to úplne normálna vec. Netreba sa nad tým pohoršovať...

17. mája Jn 16, 12-15

Keď Ježiš hovorí o Duchu, ktorý nás uvedie do plnej pravdy, hovorí o prehĺbení toho, čo už trochu poznáme, ale nevieme, ako o tom získať plnšie poznanie. Duch Svätý má však moc to čiastočné poznanie nám pomocť zvnútorniť, prehĺbiť a učiniť pre nás životodárnejším.

16. mája Jn 16, 5-11

Všimnime si dobre, čo dnes Ježiš hovorí o Duchu Svätom. Hovorí, že On príde, aby "ukázal svetu, čo je hriech"! Medzi inými. Mnohí by od tohto Daru čakali niečo iné, možno presný opak... A ďalej hovorí, že On to nebude robiť tak, ako keď si my spytujeme svedomie podľa spovedného zrkadla a hľadáme, čo sa na nás tak najviac vzťahuje. On prichádza, aby nás presvedčil, že sme hlboko zranení, vnútorne prevrátení, keďže neveríme v Boha a v našom vnútri vládne jeden veľký zmätok. Prichádza, aby nás o tom presvedčil, pretože nechceme pripustiť, že je to až také. No On nám prináša toto trpké poznanie, aby sme z hĺbky tohto nadobudnutého presvedčenia volali o očistenie, zjednotenie, obrátenie a posvätenie.

15. mája Jn 15, 26 – 16, 4a

Ťažké chvíle v našom živote určite prídu, a vtedy je dobre mať na pamäti Ježišove uistenia a slová, ktoré nás na tieto chvíle pripravovali. Ak totiž vieme, že Ježiš nás pripravoval na to, čo nás teraz stojí, máme zároveň istotu a zbraň, vďaka ktorým obstojíme. 

14. mája Jn 14, 15-21

Pane Bože, chráň ma predo mnou samým! - koľko krát sa musíme modliť takto dramaticky... Chráň ma pred mojou skonnosťou k záfalstvu, k neviere, pred mojou domýšľavosťou. Alebo pred skonnosťou nasledovať nejakú šialenú samovražebnú myšlienku. A namiesto zvrastania v milosti, si zvoliť nejakú jej náhražku... Ježiš nám dnes hovorí, že nás bude brániť. On sám, skrze svoje slovo. Ale aj prostredníctvom iného daru, a ním je Parakletus, Obhájca - Duch Svätý.

13. mája Jn 15, 18-21

Emócie nás vedia rýchlo dostať z rovnováhy natoľko, že zabúdame dokonca aj na svoju dôstojnosť či dôstojnosť iných, na Pána Boha, aj na Jeho dary. "Spomeňte si na slovo, ktoré som vám povedal" - hovorí Ježiš: v tých rôznych krízach, ktoré sú pred vami, nezabúdajme na slovo, ktoré pre nás môže byť svetlom.

12. mája Jn 15, 12-17

Kresťanské povolanie je súhlas s vyvolením. Začína objavením Božej vôle, pri pochopení, že som pozvaný, osobne, akurát ja. A prenikavý úžas nad touto výnimočnosťou sa potom môže premeniť na súhlas, na vyvolenie tohto vyvolenia. Tak sa stávame Jeho učeníkmi.

11. mája Jn 15, 9-11

Veľakrát sa trápime všeličím v súvislosti s tým, čo všetko treba robiť v našom vzťahu s Bohom. Dnes nám je to povedané jasne: len jedno je potrebné - zostať v Ježišovej láske k nám.

10. mája Jn 15, 1-8

"Môj Otec je oslávený tým, že..." Ježiš nám takto zjavuje Božiu túžbu v súvislosti s nami. Príjmi dnes nanovo túto pravdu o Božej žičlivosti a nos ju v sebe! Stane sa pre teba zdrojom múdrosti.

9. mája Jn 14, 27-31a

"Ale ja vám nedávam, ako svet dáva..." Prečo teda ešte stále čakáš od Krista veci, ktoré ti sľubuje svet? Pozri sa dnes na to, s čím sa v svojich prosbách obraciaš na Krista, a začni Ho prosiť o Jeho pokoj.