20. november Lk 18, 35-43

Ale on ešte väčšmi kričal... Čo robíš ty, keď ťa démon chce utíšiť, keď ťa v tvojom vnútri presviedča, že tvoja modlitba nemá zmysel a že Kristus ti neodpovie? Nečuduj sa, že to tak je. Diabol ide vždy "popredku". Ale ty to už vieš a vieš aj to, že Ježiš chce, aby si sa naučil modliť.

19. novembra Mt 25, 14-30

Ako často sa podobáme na zlého a lenivého sluhu!? Namiesto zaoberania sa našimi talentami a možnosťami, zaoberáme sa našimi hriechmi, našimi hranicami a našou neschopnosťou. Ukrývame svoje talenty a rozmýšľame nad tým, ako byť v poriadku pred Bohom. Ale, zamyslime sa: Pánu Bohu by naozaj málo záležať na tom, aby sme mu vrátili všetko presne, ako sme dostali!? Nie, jeho radosť je v našom rozvoji.

17. novembra Lk 17, 26-37

Ľudstvo, či už to vie, alebo nie, či to chce alebo nehce, je na ceste ku dňu Syna človeka. On sa zjaví na konci a všetko, čo sa stalo uvidí, že bez neho nemá zmysel. Všetko a všetci začnú preto po Ňom túžiť. Akí blažení budú vtedy všetci, čo budú vedieť vyraziť za Ním hneď a ľahko, čo sa už teraz učia nezachraňovať si život, ale strácať ho pre Neho.

15. novembra Lk 17, 11-19

Aby sme mohli počuť v čítanom slove Božie slovo, alebo, aby sme mohli uvidieť vo faktoch nášho života dielo Božie, na to potrebujeme byť cudzincami. To jest ľuďmi, ktorí vedia žasnúť. A vychovať srdce k úžasu pomáha vďačnosť. Ďakuj teda Bohu za fakty tvojho života, aby si ich mohol uvidieť nanovo.

14. novembra Lk 17, 7-10

"Sme neužitoční sluhovia; urobili sme, čo sme boli povinní urobiť." Pri týchto dnešných Ježišových slovách, sa ako vzdialená ozvena, pripomína Satanovo "Nebudem slúžiť!", ktorým nás pokúša. No, na pokúšanie máme byť pripravení a obnovovať v sebe vedomie, že slúžiť Bohu je privilégium, nie otroctvo.

13. novembra Lk 17, 1-6

"Dávajte si pozor!" Hovorí Ježiš prísne v dnešnom úryvku evanjelia. Na čo si máme dávať pozor? Aby sme ako kresťania nedali pohoršenie slabým vo viere, že nebudeme pripravení odpustiť druhému vždy, keď nás o to poprosí. Odpúšťanie je totiž neklamným plodom viery. Tak ako neodpúšťanie jej nedostatkom.

12. novembra Mt 25, 1-13

Vyšli sme naproti Ženíchovi, ktorý prichádza. V akom stave je tvoja lampa? A olej v nádobe, vystačí na čas kým príde? Opravdivá kresťanská múdrosť, ktorú nám dnešné evanjelium dáva do pozornosti, spočíva v bdelom využití tých momentov, keď od Cirkvi štedro dostávame olej Ducha Svätého, a v príprave na čas, keď nás premôže naša slabosť, bude sa nám driemať a zaspíme.

11. novembra Lk 16, 9-15

„Vy sa robíte pred ľuďmi spravodlivými, ale Boh pozná vaše srdcia, lebo čo je u ľudí vznešené, pred Bohom je ohavné.“ Veľmi silné je zvlášť to posledné slovo. Nebude to bezdôvodne...

10. novembra Lk 16, 1-8

Podľa dnešného podobenstva sme to zrejme my, kto šafári s Božím majetkom a jedného dňa, možno vskutku onedlho, budeme musieť účtovať. Je preto veľmi dôležité všimnúť si, že Pán bude sa pritom zameriavať na našu nepoctivosť. Čiže na to, či sme s Jeho vecami konali dostatočne márnivo v prospech iných, zjednávajúc si priazeň Jeho dlžníkov. Ktoré sú to tie Jeho veci, ktoré sú teraz v tvojej správe? A kto sú tí Pánovi dlžníci?

9. novembra Jn 2, 13-22

Čas je veľmi relatívna veličina. 46 rokov či 3 dni - z Božej perspektívy to nie je veľký rozdiel. Ba, On dokáže za tri dni vykonať obnovu, o ktorú sa celé pokolenia pokúšajú marne. Mali by sme na to pamätať, keď hodnotíme naše snahy.

8. novembra Lk 14, 25-33

Sadnúť si a prepočítať - toto treba urobiť najprv. Urobil si to? Čo ti vyšlo? Ak si to urobil naozaj dobre, už vieš, že nemáš šancu proti presile, ani dokončiť svoje veľkolepé plány. Ono totiž nikdy nestačí ani všetko, čo máš. Dá sa to iba s Pánom.

7. novembra Lk 14, 15-24

Pán pozýva na svoju hostinu nezištne. Pozýva "chudobných a mrzákov, slepých a chromých". Spoznávaš sa dnes v týchto pozvaných? Vidíš napríklad, že si chudobný? Že si mrzák, či slepý, alebo chromý? Lebo takí sú schopní prijať Boží dar, nie tí, čo už "majú" svoje veci, ktoré chcú okúsiť...

6. novembra Lk 14, 12-14

Veľmi silne je to tu dnes povedané, že tajomstvo šťastia spočíva v neočakávaní odplaty, uznania či potlesku. Iste, sú to veci, ktoré nám prinášaju pozitývny pocit, ale Ježiš nám dnes ukazuje čosi hlbšie: šťastie je tam, kde sa od toho stávaš slobodný a objavuješ nezištnosť.