2. septembra Lk 5, 1-11

„Pane, odíď odo mňa, lebo som človek hriešny." Pocity viny vedú k takémuto postoju - odstrihnúť sa od ostatných. A to je nebezpečná vec. Dnešná Petrova reakcia nám to pripomína. Ale vidíme tiež, že Pán pred nami vždy otvára cestu k odpusteniu a novému životu...

1. septembra Lk 4, 38-44

Rovnováha medzi službou a modlitbou, ako nám to dnes ukazuje sám Ježiš je veľmi dôležitá: modlitba totiž umožňuje vždy ísť ďalej, v ústrety novým výzvam.

31. augusta Lk 4, 31-37

Občas sa pri dôležitých momentoch stáva, že sa v nás ozývajú hlasy: "veď to už vieš!", "čo to on tam vlastne hovorí?", a podobne. A vtedy namiesto počúvania, sme pohltení do vnútornej nezmyselnej diskusie. V takejto chvíli privolaj si na pamäť Ježišovo zvolanie: mlč a vyjdi z neho! Výjdi z tohto vnútorného chaosu a začni vážne počúvať.

30. augusta Lk 4, 16-30

Hej, prorok je prijímaný len mimo svojej vlasti... Aj preto na prijatie Cirkvi a na prijatie jej ohlasovania musíme byť aspoň trochu cudzincami, čiže ľuďmi, ktorí vedia, že nevedia všetko a sú úprimne zvedaví, čo nám má povedať. Evanjelium nám dnes pripomína túto otvorenosť a úprimný záujem, ako podmienku na prijatie Pomazaného, ktorý ohlasuje oslobodenie a milosť.

29. augusta Mk 7, 1-8. 14-15. 21-23

"Znútra, z ľudského srdca, vychádzajú zlé myšlienky, smilstvá, krádeže, vraždy, cudzoložstvá, chamtivosť, zlomyseľnosť, klamstvo, necudnosť, závisť, rúhanie, pýcha, hlúposť." Opakuj si dnes tieto Ježišové slová, lebo treba hlboko prijať túto pravdu. Len premenené vnútro môže vydávať ovocie dobrých skutkov.

27. augusta Mt 25, 1-13

Dajte nám zo svojho oleja, lebo naše lampy hasnú... Je veľkým darom byť súčasťou spoločenstva, ktoré smeruje do neba na nebeskú svadobnú hostinu. Ale sú určité veci, v ktorých nás iní nezastúpia. A presnejšie povedané: cirkevné spoločenstvo nám bolo dané aj preto, aby sme si mohli "nakúpiť" olej, nevyhnutný na čas očakávania a osobnej skúšky, keď zvyknú lampy hasnúť...

25. augusta Mt 23, 27-32

Prečo Ježiš tak zapára do zákonníkov a farizejov? Lebo tým, čo sú vzdelaní či nábožní, pokrytectvo hrozí viac ako ostatným. Pokrytectvo totiž človeka úspešne blokuje v obrátení: pre niečo dobrého si namýšľame, že sme celkom v poriadku a vec obrátenia nás už nezaujíma.

24. augusta Jn 1, 45-51

Predsudky veľmi silne ovplyvňujú našu percepciu. Zvlášť sú škodlivé v nášom vzťahu s Bohom. Natanael bol plný predsudkov. Ježiš mu to pri ich stretnutí pripomenul, aby ho oslobodil a pripravil na objavenie niečoho, čo úplne zmení jeho život. Pros dnes o svoje oslobodenie

23. augusta Mt 23, 13. 15-22

V biblickom chápaní slepec nie je ten, kto nevidí, ale ten, kto si túto vec nevie priznať. Nevidíme totiž všetci: ani nevieme kedy a pripíšeme niekomu niečo, čo si ani len nemyslel; alebo že si nevšimnem svoje vlastné úmysly. Kto však s pomocou Ducha Svätého uznáva svoju slepotu, začína vidieť niečo z pravdy o sebe.

21. augusta Mt 23,1-12

Ako je to v tebe, ponižuješ sa alebo povyšuješ? To je otázka dňa. Večer sa k nej vráť, a pozri sa ako to vskutku bolo.

20. augusta Mt 22,34-40

Sme častokrát vnútorne rozbití len preto, že nemilujeme celým srdcom, celou dušou a mysľou, ale len tak z časti. Pán má však moc takto nás sceľovať...

19. augusta Mt 22,1-14

Srdce rozbolí, keď si uvedomíme koľkí pokrstení ľudia vôbec nesadajú k stolom Božej štedrosti, plným dobrého slova, sviatostí a svadobného nadšenia, len tak z nejakého zlozvyku alebo ľahostajnosti... Nech nás evanjelium, ktoré o tom dnes hovorí, podnieti, aby sme my toto pozvanie prijímali s radosťou a pravým nastavením ducha!

17. augusta Mt 19, 23-30

Hmotné dobrá a zvlášť sila peňazí nám dávajú obľúbenú ilúziu istoty. Aby sme zostávali v pravde, vedeli otvorene prijímať nové veci a dozrievali, čiže boli dedičmi večného života, potrebujeme sa z tejto ilúzie liečiť. K tomu nás vyzýva Ježiš v dnešnom evanjeliu.