28. júla Mt 13, 47-53

Pochopili se to všetko? Pýta sa dnes v evanjeliu Ježiš. Je dôležité, aby si pochopil, čo v týchto dňoch zaznievalo o Božom kráľovstve z Jeho úst. Až potom sa môže pokračovať a prejsť k ďalším dôležitým veciam. Pochopil si teda?

27. júla Mt 13, 44-46

Božia láska prichádza k nám ako milosť, veľmi osobným spôsobom. Chce nás viesť v našom živote. Má v sebe lesk pokladu a čaká, že ju budeme hľadať. 

26. júla Mt 13,36-43

Nechýbajú ani pohoršenia ani "tí, čo pášu neprávosť". Budú tu až do skončenia sveta. Vždy bok po boku dobra. Prečo? Aby si sa zbavil tvojej pýchy a naučil trpezlivosti a pokore.

25. júla Mt 20, 20-28

Čo to znamená byť služobníkom iných? Žiadné teatralné gestá, ani nábožné deklarácie. Ak by sme chceli preložiť Ježišovu výzvu, aby sme boli služobníkmi, mohli by sme povedať, že ide o slobodu od sebectva a o pozornosť voči potrebám iných. Aj dnešný deň je príležitosťou pokročiť v tejto veci...

22. júla Jn 20, 1-2. 11-18

Dnes prečo plačeš? A koho hľadáš?

19. júla Mt 12,46-50

Hľa, moja matka a moji bratia..., čiže moji najbližší. Každý, kto plní vôľu nebeského Otca a teda počúva a verí v Jeho Syna, prechádza postupnou premenou jeho vzťahu s Kristom.

18. júla Mt 12,38-42

Všetci by sme chceli vidieť znak, ktorý by nás prinútil veriť. Ježiš však nikdy nenúti veriť. On dal znak, ktorý môžeme prijať, ale nenúti nás veriť.

17. júla Lk 10, 38-42

Dnes sme tak veľmi zaujatí toľkými problémami – z toho niektorými vôbec nedôležitými –, že zlyhávame v schopnosti počúvať. Načúvanie je však základná zručnosť pre každého kresťana. Inak sa môže stať, že pre mnohé starosti neprijíme Hosťa, ktorý prichádza so spásou do nášho domu.

16. júla Mt 12, 14-21

"V jeho meno dúfajú národy". Vždy keď čítaš evanjelium a cítiš, že v tebe niečo začína hasnúť, že ťa pohlcuje beznádej, je to na betón tak, že nestretávaš Ježiša, ale ozvenu nejakej z tvojich predstáv o ňom. Zavrhuj túto predstavu a kde pocítiš, že sa v tebe vzmáhajú sväté túžby a nádej, a že sa tieto túžby vďaka božej milosti môžu splniť, v akýchkoľvek životných okolnostiach by si sa nachádzal, to je znak, že stretávaš naozaj Ježiša.

15. júla Mt 12, 1-8

Opakovane sa nám pripomína jasná Božia vôľa: "Milosrdenstvo chcem a nie obetu". Potrebujeme to zrejme znovu počuť, lebo je v nás silná prirodzená náklonnosť Bohu niečo obetovať, aby sme si zaistili jeho priazeň. Ak niečo naozaj zabezpečuje Božiu priazeň, tak je to vlastne milosrdenstvo.

14. júla Mt 11, 28-30

Ježiš nás pozýva odpočinúť si tak, že zoberieme na seba jeho jarmo. Zvláštne spôsob. Každý človek však ťahá v živote nejaké jarmo, otázka znie čie jarmo. To Ježišove je príjemné, ľahké a prináša posilnenie. Koho jarmo ťaháš vo svojom živote ty?

13. júla Mt 11, 25-27

Spoznať Otca - to je povolanie, v ktorého svetle by sme mali uvažovať o smerovaní svojho života. A prosiť toho, ktorý má moc nám Otca zjaviť.

12. júla Mt 11, 20-24

Ježišové výčitky a beda adresované mestám ktoré navštívil, súvisia so zázrakmi, ktoré sa tam udiali. Problémom človeka je, že si vie ľahko zvyknúť aj na výnimočné udalosti. Aké zázraky a mimoriadne udalosti sa dejú v tvojom okruhu pre tvoje obrátenie?