23. júna Lk 1, 57-66. 80

„Nie, bude sa volať Ján.“ Existujú ľudské plány, zásady a očakávania. Ale sú ešte aj Božie plány, zásady a očakávania. Vernosť voči tým Božím, vyvoláva síce u ľudí počudovanie, ale rozväzuje ústa i jazyk pre velebu Pána.

22. júna Mt 7, 15-20

Čo je to za ovocie, podľa ktorého môžeme spoznať proroka? Veľká farnosť, množstvo lajkov, predaných knižiek? Nie, ide o ovocie, ktorého pôvodcom je Duch Svätý: pokoj, láskavosť, trpezlivosť, miernosť, čistota, čiže sebakontrola, atď. Ako hovorí sv. Pavol, sú to tí, čo križujú svoje telo s jeho žiadosťami. Križujú, čiže usmrcujú! Tí majú jednotu s inými aj v samote, ohlasujú aj mlčaním, sú oslávení aj v ponížení...

21. jún Mt 7, 6. 12-14

Tesná brána, úzka cesta a málo tých, čo nimi vchádzajú do života... Je veľmi zaujímavé, že na rozdiel od vecí tohto sveta, Boh nám nedáva spokojnosť so sebou, nesľubuje pohodlie a nenecháva nás v pokoji. To robí svet a diabol s ich modlami: uspávajú nás na ceste do života, kradnú náš čas a nútia otročiť márnosti. A robia to vo veľkom, masami. Boh však povoláva jednotlivo, hľadajúc veľkodušné srdcia, ochotné nechať sa viesť jeho hlasom.

20. júna Mt 7, 1-5

"Pokrytec, vyhoď najprv brvno zo svojho oka!" Nauč sa túto vetu a opakuj si ju sám pre seba vždy, keď si začneš všímať nedostatky bratov a sestier okolo seba.

19. júna Lk 9, 18-24

Zamysli sa dnes nad tým, ako by si definoval svoj život. Buď pritom úprimný. A potom dovoľ Ježišovi, aby ťa vyviedol z tohto tvojho života, ku životu, ktorý ti On túži dať. 

18. júna Mt 6, 24-34

Sme preustarostení. Na túto našu chorobu, Ježiš reaguje uzdravujúcim usmernením v dnešnom evanjeliu. Hľadajme teda na prvom mieste Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť, aby sme mohli uvidieť Božiu starostlivosť o nás.

17. júna Mt 6, 19-23

Kde je teda tvoj poklad dnes?

16. júna Lk 9, 11b-17

Zoči-voči návalu problémov a neistoty mnohí radia: "Rozpusť zástup!". Ježiš vtedy káže byť konkrétnym a posadať si v menších skupinách... Keď potom On sám láme a rozdeľuje to, čo z nášho mála dávame do jeho rúk, môžeme byť svedkami zázraku nasýtenia mnohých.

15. júna Mt 6, 1-6. 16-18

Dnes Ježiš hovorí o odmene, ktorú je možné získať si od Nebeského Otca. Upozorňuje nás, aby sme si nezamieňali dobrý pocit zo seba alebo z dobrej mienky iných, s tou odmenou, ktorú za modlitbu, pôst či almužnu dáva Boh. On má pre nás ďaleko významnejšie dobrá...

14. júna Mt 5, 43-48

Nie minimum, ale naopak - maximum vidí v nás náš Boh. Sme schopní väčšieho dobra než len toho, ktoré nám príde z naše prirodzenosti. Môžeme milovať dokonca aj svojich nepriateľov, a mať v sebe dobroprajnosť dokonca voči tým, čo nás prenasledujú! Pre to sme stvorení, a Ježiš nám pripomína túto dokonalosť, ktorú do nás voložil náš Nebeský Otec.

11. júna Mt 10, 7-13

"Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte." Ježiš tu nemoralizuje - nevyčíta nám, že sme zištní. Ale pripomína, ako to je u jeho učeníkov. Všetko, čo koná jeho učeník pochádza z vedomia nezištného Božieho daru.

10. júna Mt 5,27-32

Varuj sa príležitosti k hriechu, ako aj všetkého, čo by ťa k nemu mohlo viesť! Aj takto by sa dali ináč vyjadriť radikálne Ježišove slová v dnešnom evanjeliu. Aký nekompromisný si u seba voči zlu ty? Vieš byť múdro prezieravý?

9. júna Jn 17, 1-2. 9. 14-26

Náš Pán Ježiš koná svoju veľkňazskú službu v prospech jednoty z kríža, na ktorý dobrovoľne vystúpil. Odtiaľ pozýva svojich učeníkov, aby ho nasledovali a mali tak účasť na jeho kráľovskom kňazstve: "A slávu, ktorú si ty dal mne, ja som dal im, aby boli jedno, ako sme my jedno – ja v nich a ty vo mne."