8. mája Jn 14, 21-26

Môžno si aj my občas kladieme otázku, prečo sa Pán nezjavuje celému svetu? Lebo On nás chce učiť ako svojich učeníkov - cez slobodný, osobný, vnútorný a pevný vzťah. A to je niečo, čo sa rozvíja pomaly a postupne.

7. mája Jn 14, 1-12

Dnešná nedeľná liturgia nám v tomto veľkonočnom čase opakuje ponuku vstúpiť do života v plnosti: je naozaj možné nájsť miesto, kde človek chce zostať, kde môže byť v pokoji, a žiť tam život, aký hľadá jeho srdce. To miesto je poslušnosť voči Kristovi, jeho nasledovanie, počúvanie jeho slov.

6. mája Jn 14, 7-14

"Kto verí vo mňa..." bude konať ešte väčšie znaky. Obrátenie, prilipnutie k Božiemu slovu, evanjelizácia, konkrétna láska voči blízkym, trpezlivosť v utrpení...

5. mája Jn 14, 1-6

V slovách z dnešného evanjeliového úryvku akoby bolo počuť Ježišovo pochopenie pre náš strach, akoby nás uisťoval, že vie o našom stave: "Nech sa vám srdce nevzrušuje". Je dôležité, aby sme vždy, keď nás Ježiš pozýva k dôvere a chce nás posilniť, najprv videli toto jeho hlboké pochopenie pre nás a našu krehkosť!

4. mája Jn 13, 16-20

Najprv Boží skutok a potom jeho vysvetlenie: umytie nôh učeníkom a potom zjavenie významu toho, čo sa im stalo. Rovnako Pán koná aj v udalostiach nášho života: najprv dáva dar, udalosť či dopustenie, a potom jeho vysvetlenie. Kiežby sme stále prijímali a nachádzali jedno aj druhé! Avšak, ako hovorí ďalej Pán, naša opravdivá blaženosť spočíva ešte v niečom inom...

3. mája Jn 14,6-14

Nie naše hlboké myšlienky, ani vznešené city nás privádzajú k Bohu. Ale tak ako hovorí Ježiš: "Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa." Naše myšlienky či túžby môžu k tomu poslúžiť, no urobiť to môže iba Ježiš.

2. mája Jn 10, 22-30

"Moje ovce počúvajú môj hlas..." Ako je to s Ježišovým hlasom v tvojom vnútri? Dokážeš ho počuť a počúvať? Každý, kto ho počúva, zároveň vníma, že je Ježišom poznaný a, že je možné s istotou držať sa ho na svojej životnej ceste...

1. mája Mt 13, 54-58

Je možné osvojiť si Ježiša i s tým všetkým, s čím k nám prichádza v Jeho slovách a v činnostiach Cirkvi. Potrebujeme si to priznať. Lebo také osvojenie nám kradne sviežosť v stretnutí s Ním a nedovoľuje uvidieť veľa zázrakov... Prosme, aby sme mu neprepadali, ba aby vzrastal náš záujem o prenikanie nekonečného tajomstva, akým je Ježišova prítomnosť medzi nami.

30. apríla Jn 10, 1-10

Dobrý pastier prichádza bránou, priamo. Nikdy nie nasilu, ani krkolomne. V duchovnom živote potrebujeme byť pozorní na tento druh postojov, zvlášť keď si sami myslíme, že ak chcem napredovať, musíme veci potlačiť. Nesmie sa nútiť svedomie, ani nič iné. Hodiny vnútorného života sú jemné a tikajú v rytme vzťahu, ktorý sa rozvíja postupne.

29. apríla Mt 11, 25-30

Z Ježišovho vyznania v dnešnom evanjeliu vyplýva, že nás túži zahŕňať hlbokými Božími tajomstvami, to však súvisí s jednou podmienkou: musíme sa zmenšiť, zjednodušiť. Naše skomplikované myšlienkové štruktúry a krivoľaké vnútorné cesty spôsobujú, že sa od Božích snažení o nás v konečnom dôsledku vzďaľujeme. Dnes prosme o prostotu a učme sa ju milovať, aby sme sa priblížili Ježišovmu srdcu.

28. apríla Jn 6, 52-59

Videli sme to, keď sme sprevádzali Krista na krížovej ceste či počas čítania pašií - hoci keď kráčal k smrti, žil stále z Otca. Tak aj my, čo prijímame Krista, môžeme žiť z Krista. Aj keď ideme v ústrety smrti.

27. apríla Jn 6, 44-51

V dnešnom úryvku sa Ježiš označuje za živý chlieb, daný z neba. Čiže, za každodenný pokrm, čo nám dáva ten, ktorý nás stvoril a ktorý preto vie, čo potrebujeme pre autentický život lepšie než my. Ježiš tiež vysvetľuje, že tento dar súvisí z jeho sebaobetou, ktorú uskutočnil na Veľkú noc. Prijímať tento dôkaz jeho konkrétnej lásky k nám, je obnovujúcim a posilňujúcim pokrmom na každý deň nášho života.

26. apríla Jn 6, 35-40

Starneme. Každý deň trochu umierame. Preto je tak úžasné počuť z Ježišových úst: vzkriesim ťa. Čiže: neboj sa, ži plnosťou života, lebo všetko, čo v tebe podlieha smrti ja premením na nový život.