11. júla Mt 19, 27-29

Nasledovaním Ježiša mnoho strácame. Niet sa čo čudovať, veď vždy keď ideme dopredu niečo za sebou nechávame. Nie je možné ísť dopredu bez toho, aby sme niečo nestrácali. Napredovať znamená strácať. Ale tiež nachádzať niečo nové. Nasledovať Ježiša teda znamená bohatnúť. Zanechávame zbytočnosti, aby sme našli veci vznešenejšie.

9. júla Mt 10, 24-33

Si cenný v Božích očiach. Preto sa boj o svoju dušu a o to, či si dobrým žiakom nášho Učiteľa.

8. júla Mt 10, 16-23

Pozri sa na chvíľu do zrkadla dnešného evanjelia: ako baránky, hady a holubice. Čiže kráčajúc po tej iste ceste, čo Boží Baránok - Ježiš Kristus. Opatrne, to jest bez ilúzií, s plným vedomím jej náročnosti. A s jednoduchosťou, čiže s rýdzou priamosťou v srdci.

7. júla Mt 10, 7-15

"...nech naň zostúpi váš pokoj!" Existujú totiž rôzne pokoje. V závislosti od svojho prameňa. Kresťania majú svoj pokoj, ktorý vyplýva z prameňa poznania Božej lásky. Z čoho pramení tvoj pokoj?

6. júla Mt 10, 1-7

Z dnešných Ježišových slov je zrejmé, že kresťania žijú vo vedomí blízkosti Božieho kráľovstva. Vskutku, nie je od nás ďaleko žiť vo svetle poznania, že všetko sa deje podľa Božích plánov a teda žiť s istotou a pokojom Božích detí...

5. júla Mt 28, 16-20

„Ja som s vami po všetky dni“, hovorí Ježiš svojim učeníkom ako slová rozlúčky, ako slová potrebné na čas, kým sa nevráti. Aby rozohnal naše pochybnosti a mohli sme žiť svoje dni ako poslanie...

4. júla Mt 9, 18-26

"Ak sa dotknem čo len jeho odevu, ozdraviem". Áno, stačí sa dotnúť Ježišovho odevu. Ním je Cirkev, prostredníctvom ktorej Ježiš naďalej kráča uprostred trpiacich a uzdravuje ich. Dotknúť sa ho môžeš vierou.

3. júla Lk 10, 1-12. 17-20

Veľmi zvláštne sú záverečné slová dnešného evanjelia. Prezrádzajú nám, že existuje istá nepoznaná radosť, ktorú máme ešte objaviť. Že v našom živote viery je ešte niečo viac než oslobodiť sa a oslobodzovať iných. A tým je to, že naša misia sa takpovediac odráža v nebeských záznamoch a to menovite! Naše skutky a my sami, náš život, naše rozhodnutia... nič z toho nie je banálne, ale má nezastupiteľný význam.

2. júla Lk 1,39-56

Čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána prichádza ku mne?! - to sú slová zvolania každého, kto v službe Cirkvi spoznáva nezaslúžený zaskakujúci dar.

1. júla Mt 9, 9-13

"Milosrdenstvo chcem, nie obetu." Z akých pohnútok robím službu, ktorá mi bola zverená? A v akom duchu ju žijem? Je pre mňa obetou, či prejavom milosrdenstva?

30. júna Mt 9, 1-8

„Tento sa rúha.“ Aj tebe sa zdá odpúšťanie, ktoré dáva Boh, príliš? Je pozoruhodné, že táto reakcia v nás sa upevňuje predovšetkým po našom vlastnom hriechu... Až odpustenie prijaté z Božej ruky otvára v nás úprimné milosrdenstvo k hriešnikom.

29. júna Mt 16, 13-19

V dnešnom evanjeliu sme pozvaní prestať opakovať názory iných a nájsť v srdci odpoveď na zásadnú otázku nášho života, ktorú nám - svojim učeníkom, kladie Ježiš.

28. júna Mt 8, 23-27

Utíšenie vetra a rozbúreného mora je obrazom daru utíšenia, ktorý dáva Kristus každej obrátenej duši. Ako reaguješ a na koho sa obraciaš, v čase tvojich búrok?