4. novembra Lk 14, 1. 7-11

Mať v srdci lásku k poslednému miestu a hľadať ho pri spoločenských príležitostiach - to je niečo, čo opisuje kresťana. Máš z nej niečo aj v tvojom srdci?

3. novembra Lk 14, 1-6

Ako často žijeme akoby padnutí do studne! Totálne obmedzenie horizontov, úzkosť, osamotenie, neschopnosť vlastnými spôsobmi vyliezť a žiť normálne... Dnešné evanjelium nám Ježiša zvestuje ako toho, ktorý nás z tejto situácie vie aj chce dostať. Napriek všetkým obmedzeným horizontom v nás samých aj v ľuďoch okolo nás.

2. novembra Jn 14, 1-6

Dnes si spomíname na všetkých zosnulých veriacich. Zvlášť na tých, ktorých sme poznali, alebo nás k nim viaže nejaký vzťah. A odporúčame ich tomu jedinému, cez ktorého sa prichádza k Otcovi.

1. novembra Mt 5, 1-12a

V živote mnohých ľudí Boh ukázal, že byť chudobný, dotknutý žiaľom, nespravodlivosťou, útlakom, prenasledovaním, a usilovať o čistotu či pokoj... nie je handicap ani slabosť, ale naopak veľká výhoda, lebo z tejto pozície má človek bližie k tým podstatným veciam, pre získanie ktorých existujeme. Si aj ty v nejakej z týchto situácií? Môžeš tak, podobne ako mnohí z tých, ktorých dnes oslavujeme, objaviť, že máš šťastie, lebo si vlastne našiel ten správny smer na ceste k svätosti.

31. októbra Lk 13, 18-21

Rastúci strom či kvasiace cesto - keď sa na ne pozeráš, skutočnosť rastu nevidíš, a predsa sa deje. Tak je to aj s procesom Božieho kráľovstva, na ktorom máme účasť. Preto sa v neho učíme veriť.

30. októbra Lk 13, 10-17

Aké vnútorné zhrbenie máš v sebe? Čo ti nedovoľuje sa vyrovnať? Čo ťa núti skláňať sa k zemi? A teda: čo protirečí tvojej dôstojnosti? Ježiš je vždy, mimo akýchkoľvek náboženských šablón, pripravený predovšetkým pomôcť ti, aby si sa vnútorne narovnal, to jest aby sa obnovil váš vzťah. Aby si takto, ako vyrovnaný človek, mohol prijímať jeho ďalšie dary.

29. októbra Mt 22, 34-40

Ako často sme rozbití, rozdrtení na kúsky. Cítime, že nie sme sami sebou a nie sme zrealizovaní. Je to naozaj tak: iba ak budeme robiť veci celým srdcom, celou dušou a mysľou, iba vtedy nás to scelí a budeme aj cítiť, že sme z jedného kusu.

28. októbra Lk 6, 12-19

Ježiš "strávil celú noc na modlitbe". Takými to slovami opisuje dnešné evanjelium Ježišovú modlitbu. Vskutku, v modlitbe nejde o vznešné myšlienky či povznášajúce pocity, ale toto zotrvávanie, zostávanie v prítomnosti Druhého. 

27. októbra Lk 12, 54-59

O akom čase to Ježiš hovorí, že by sme ho mali bez problému rozpoznať? Hovorí o čase milosti. Žijeme v takomto milostivom čase, keďže Boh koná prostredníctvom Cirkvi, ktorá do sveta volá o Jeho odpúšťajúcej láske. Prečo nás zaujímajú, prečo sa viac vyznáme v iných veciach než v týchto?

26. októbra Lk 12, 49-53

Nepohoršovať sa a ani nečudovať, že hoci sa usilujem o pokoj, prichádza rozdelenie - to je kresťanský postoj voči týmto badateľným javom. Naopak, denne sa priúčajme Ježišovmu pohľadu na to, čo sa deje okolo nás.

25. októbra Lk 12, 39-48

Čo si hovoríš vo svojom srdci ty? Pán akosi nejde? Dávaj pozor na slová vo svojom srdci, lebo najčastejšie tam znejú veci, ktoré ťa majú odradiť od obrátenia. Naopak, od Pána vždy prichádza slovo, ktoré vedie k novému životu.

24. októbra Lk 12,35-38

Ježiš dnes hovorí o sebe ako o Pánovi, ktorý prichádza, aby obslúžil svojich sluhov. A nimi sme my. Sme sluhovia, ktorých Pán prichádza slúžiť im. Sme preto naozaj blažení, ak bdieme, pripravení prijať ho, kedykoľvek príde.

23. októbra Lk 12, 13-21

Sudca a rozdeľovač? Zamysli sa, či sa v dnešnom evanjeliu neodráža niečo z tvojich očakávaní voči Pánu Bohu. Ak podľa teba Jeho úloha spočíva hlavne v súdení a rozdeľovaní, nebude ti cudzie to, čo sa volá chamtivosť.