14. augusta Mt 19, 13-15

"...lebo takým patrí nebeské kráľovstvo". Akým? Takým čo sú ako deti. Nie v zmysle: nezrelí, nezodpovední a egoisti, ale v zmysle: otvorení na nové veci, slobodní a dôverujúci.

13. augusta Mt 19, 3-12

Božie slovo má úžasnú moc vytiahnuť nás z našich priepastí, z pocitu, že nestojím za nič a na nič už nemám silu, a ináč sa vlastne už ani nedá. A dokáže nás vyviezť na také miesta, odkiaľ je všetko iné, nové, možné. Ide o to, že Božie slovo nám umožňuje pozrieť z perspektívy Božej túžby na seba, na naše vzťahy, na naše manželstvo, na naše životné povolanie. Áno, môžeš sa na to všetko pozerať len z perspektívy svojich zranení, ale... Nechaj sa vyviezť na výšiny Božích túžob.

12. augusta Mt 18, 21 – 19, 1

"...Tak aj môj nebeský otec urobí vám, ak neodpustíte zo srdca každý svojmu bratovi." Odpustenie skrátka patrí k prvoradým úlohám, o ktoré sa kresťan usiluje vo svojom živote. Bránou k tejto schopnosti je aspoň čiastočné objavenie toho, aký dlh bol Pánom odpustený jemu...

11. augusta Mt 18, 15-20

Dnešné evanjelium nám dáva príležitosť preveriť našu schopnosť prijímať napomenutia. A poďakovať sa Pánovi za našich bratov a sestry za túto ich službu voči nám, ktorou nás zachraňujú pred našou náklonnosťou konať sebadeštrukčne.

10. augusta Jn 12, 24-26

Padnúť do zeme - do Cirkvi, do spoločenstva, do vzťahu, do manželstva, do rehole... nestačí! Nemusí v tebe nič zmeniť. Je ešte potrebná spolupráca s tou milosťou, ktorá ti ukazuje, kde všade potrebuješ umrieť a zbaviť sa nejakej ilúzie, povrchnosti, sebectva...

9. augusta Mt 25, 1-13

Nerozumnosť, čiže hlúposť, ktorá je dôvodom neprijatia na svadobnú hostinu, spočíva v tom, že si zmienené panny do svojich lámp neobstarali olej, čiže to, čo zabezpečuje ich funkciu. V našom duchovnom živote sa tiež môže stať, že hoci máme všetko potrebné vybavenie (Cirkev, sviatosti, kňazov, zverenú službu...), nemáme olej - Ducha Svätého s jeho pôsobením. Pre múdrosť vnímajme, čo nám hovorí Ježiš vo svojom podobenstve a zaobstarajme si to, po čom nadovšetko hodno túžiť.

8. augusta Jn 6, 41-51

Stať sa pre druhého chlebom - to je najväčší prejav lásky. Blahoslavený ten, čo spozná tento dar v jeho poníženosti!

7. augusta Mt 17, 14-20

„Pre vašu malú vieru“ – odpovedal Ježiš na bezradnosť učeníkov. Veľká viera vo svete skazenom hriechom asi nezmení fyzikálne zákony. No môže priniesť uzdravenie, oslobodiť od závislosti, priniesť útechu...

6. augusta Mk 9, 2-10

Hlas nášho Otca z neba potvrdzuje najcennejší dar pre človeka: „Toto je môj milovaný Syn, počúvajte ho.“

5. augusta Mt 16, 13-23

Duchovná otvorenosť na nové perspektívy či spôsoby vnímania je zásadná vec pre napredovanie v našom živote. Môžeme byť pri tom aj veľmi nedokonalými ľuďmi, s mnohými vadami a nedostatkami... Takým je učeník Peter, ktorého vidíme v dnešnom evanjeliu.

4. augusta Mt 15, 21-28

„Pane, pomôž mi!“ - takto zvolať, dokáže len naozaj pokorný človek. To platí zvlášť dnes, keď sa ľuďom zdá, že si vystačia sami, že si poradia v každej situácii a že ich život závisí len od nich. Niet väčšieho omylu! Ale ako to priznať s klapkami na očiach?!

3. augusta Mt 14, 22-36

Petrova skúsenosť nám pripomína, že v živote stojíme veľmi často pred rozhodnutím. S myšlienkou na najbližší problém, ktorý je pred tebou, si môžeš už teraz položiť otázku: ako to urobím tentokrát? Budem hľadieť na silný vietor, alebo na Ježiša, ktorý ku mne kráča po vode?

2. augusta Mt 14,13-21

V dnešnom evanjeliu učeníci vysvetľujú Ježišovi, čo by bolo správne urobiť... Aj ty vieš lepšie čo by mal Pán Boh robiť?