18. júna Mt 5, 43-48

Byť synom svojho Otca, ktorý je na nebesiach... Ježiš ukazuje, že sa to prejavuje láskou k nepriateľom a prenasledovateľom. Čo pre teba znamená byť synom nebeského Otca? 

17. júna Mt 5, 38-42

Existuje niečo také, že keď horlivo bojujeme so zlom, môžeme spôsobiť rany, sebe samému aj iným. Preto dostávame slovo o neodporovaní zlému. Skôr sa snaž pred ním uchrániť, lebo presvedčenie, že vďaka svojmu zápalu nad zlom zvíťazíš, je sebaklam. Nie si v stave zvíťazíť nad zlom, môžeš však rozmnožovať okolo seba dobro...

15. júna Mt 5, 33-37

Keď Ježiš hovorí: „Vôbec neprisahajte“, tak to preto, aby sme sa naučili nehádzať slová do vetra a zachovávali pravosť a čestnosť slova.

14. júna Mt 5, 27-32

Oko symbolizuje spôsob, akým vnímame svet. A ten je veľmi vzdialený tomu, čo Boh zamýšľal pre naše ľudské vzťahy. Podobne naše ruky...

13. júna Mt 5, 20-26

"Až potom príď a obetuj svoj dar". Zmierenie má prednosť dokonca aj pred obetou a akoukoľvek inou Božou službou. Ono je tou "najväčšou spravodlivosťou", najsprávnejšou cestou. Dnes sa nám toto znovu pripomína, aby sme v tom mali jasno a nešli ľahšou cestou.

12. júna Mt 5, 17-19

Kto má skúsenosť s učením, pozná pravdivosť Ježišových slov: "kto prikázania zachová a tak bude aj učiť, ten bude v nebeskom kráľovstve veľký". Nestačí zachovávať, oveľa viac dostávame učiac. S vďakou si dnes v modlitbe spomeň na všetkých, ktorí sú ti zverení a nútia ťa, dať pre nich do slov veci, ktorým veríš.

11. júna Mt 10, 7-13

"Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte." Problém je s vedomím, že sme dostali. Skôr vnímame, čo nám chýba. Ako je to u teba? Vidíš, že si bol nezaslúžene obdarovaný?

10. júna Mt 5, 1-12

V dnešnom evanjeliu Ježiš pozýva svojich učeníkov, aby vystúpili na vrch. Aký vrch? Vrch blízkosti s Bohom. Štít toho, čo môže dosiahnuť ľudská prirodzenosť, keď má účasť na Kristovej múdrosti - múdrosti evanjeliového spôsobu života.

9. júna Mk 3, 20-35

Rôzne reagovali Ježišovi poslucháči na jeho kázanie. Kto však prijímal jeho slovo, stával sa mu mimoriadne blízkym, lebo "plnil Božiu vôľu." Toto spôsobuje Ježišovo slovo aj dnes.

8. júna Lk 2, 41-52

"S bolesťou sme ťa hľadali". Mária a Jozef nám dávajú príklad ako, Ježiš pripomína kde.

7. júna Jn 19, 31-37

Boli tam a čakali na svoju chvíľu, dá sa povedať, že od večnosti - krv a voda v Ježišovom srdci. Od večnosti Boží Syn chcel dať bratom svoj život a svojho Ducha, čiže poznanie Otcovej lásky. Ako kresťania rodíme sa a žijeme z týchto prameňov: z vody krstu a krvi eucharistie, ktoré z neho vyšli pre nás vo chvíli Ježišovej smrti.

6. júna Mk 12, 28b-34

Poznanie prikázaní a Božej vôle znamená byť blízko k Božiemu kráľovstvu. To je súčasne veľa aj nič. Skutočným vstupom do neho je však pravdivá láska k Bohu a blížnemu.

5. júna Mk 12, 18-27

Keď sme vzkriesení z mŕtvych, teda keď nás Božie odpustenie vyvedie z hrobu hriechov, veci sa menia a my sa stávame ako nebeskí anjeli. Žiť ako anjeli znamená žiť bez očakávania, že nás iní urobia šťastnými, pretože nám stačí skúsenosť Božej lásky. A s vedomím nášho poslania, pretože vieme, že pravé šťastie, ktoré nám nemôžu dať ani naši najbližší, nám môže dať len Kristus.