19. júla Mt 12, 38-42

Máš Cirkev ohlasujúcu zmrtvychvstalého Syna človeka, ktorý bol tri dni a tri noci v lone zeme. Naozaj potrebuješ ešte väčšie znamenie?

18. júla Mk 6, 30-34

Keď sme v koncoch zvykneme si položiť otázku: kto ja vlastne som? A môžeme sa pokúšať o rôzne odpovede... Ježiš nás pozná lepšie ako my sami. Jeho pohľad na nás je plný zľutovania. Vidí nás totiž ako ovce bez pastiera. Ovca bez pasiera - to je presný obraz našej ľudskej kondície. Preto nám ponúka svoju náuku: sústrediť sa na to, čo nám hovorí Ježiš, je našou obnovou a opravdivým odpočinkom.

18. júla Mt 12, 14-21

"Nalomenú trsť nedolomí, hasnúci knôtik nedohasí..." Áno, takýto vskutku je náš Pán. Nech je dnes a vždy v tebe vďačnosť za milosrdenstvo a zhovievavosť, ktoré môžeš zakusovať stále znovu a znovu.

16. júla Mt 12, 1-8

Ako často a ľahko hovoríme o tom, čo je Božou vôľou... A hocičo pod ňu dokážeme schovať. Od Pána sme však dostali zjavené predovšetkým toto slovo: "Milosrdenstvo chcem, a nie obetu".

15. júla Mt 11, 28-30

Je leto, čas dovoleniek a hľadania oddychu. Dostávame preto Ježišovo slovo o opravdivom odpočinku a pozvanie k nemu. Kristov odpočinok je v prijatí Jeho jarma. To spočíva v zhodení jariem, ktoré sme si naložili sami, a v ťahaní brázdy nášho života len spolu s Ním. Spolu s Ním totiž sa aj veľké bremená stávajú príjemné a ľahké.

14. júla Mt 11, 25-27

Nebeský Otec ukrýva a zjavuje svoje veci komu ako chce. A Ježiš ho za to zvelebuje. Lebo je to dobré aj pre nás, že nám Otec udeľuje poznanie podľa svojho uznania. Vždy však môžeme prosiť! Dobrá modlitba nás totiž vždy najprv zmenšuje, aby sa nám naše srdce dostatočne rozšírilo na prijatie Jeho darov.

12. júla Mt 10, 34 – 11, 1

Kvôli nejakej milovanej veci, ktorú sme stratili, sme schopní cestovať celé hodiny naviac, nespať, horúčkovito skúmať, čo sme urobili nesprávne. V dnešnom evanjeliu dostávame otázku: čo sme pripravení urobiť, aby sme znovu našli stratený život, tú plnosť, ktorú sme stratili hriechom. A nielen otázku dostávame...

11. júla Mk 6, 7-13

Čokoľvek Ježiš dal svojim učeníkom v duchovnej oblasti dáva každému zo svojich učeníkov. Máš moc nad zlom! Siahaj po túto moc, neutekaj pred situáciami, ktoré ťa chcú pohrúžiť do krajiny strachu!

10. júla Mt 10, 24-33

Ježišove slová "Vy však máte aj všetky vlasy na hlave spočítané" nie sú strašením Božou spravodlivosťou, ale uistením, že Boh sa o nás stará do najmenších detajlov. A teda, hoci byť kresťanom znamená "ísť ako baránok medzi vlkov" nedeje sa to mimo Božej prozreteľnosti a niet veci, ktorá by mu unikla, aj keby to bol len ďalší vlas, o ktorý sme prišli...

9. júla Mt 10, 16-23

Pozri sa na chvíľu do zrkadla dnešného evanjelia: ako baránky, hady a holubice. Čiže kráčajúc po tej iste ceste, čo Boží Baránok - Ježiš Kristus. Opatrne, to jest bez ilúzií, s plným vedomím jej náročnosti. A s jednoduchosťou, čiže s rýdzou priamosťou v srdci.

8. júla Mt 10, 7-15

Každý z nás máme v srdci túžbu po slobode, po pravde, tiež po sebaobete, túžbu po hlbokých a intenzívnych vzťahoch s inými. To, čo koná Boh s nami, nás robí schopnými k naplneniu týchto túžieb. Dnešné evanjelium hovorí o radosti, ktorá sa v nás rodí, keď objavuje, že tieto naše túžby sa môžu naplniť. A nazýva to "Božím kráľovstvom". Božie kráľovstvo je vtedy, keď sa uskutočňujú tie túžby, ktoré do našich sŕdc vložil náš Nebeský Otec. 

7. júla Mt 10, 1-7

Ako kresťania sme dostali obrovský dar viery, ktorá je mocou nad nečistými a zlým duchmi. Koľko ľudí nevidí zmysel svojej existencie a možno aj v tejto chvíli rozmýšľa nad tým ako ukončiť svoj život. A my sme častokrát ustráchaní a zahanbení! Pán chce obnovujúcu moc jeho lásky odovzdať svetu. Chce, aby sme ju používali, a posúvali tam, kde chýba život.

6. júla Mt 9, 32-38

V dnešnom evanjeliu je reč o oslobodení človeka, ktorého jazyk bol spútaný silami zla. Je to niečo, čo sa ľuďom stáva a nie sú v stave hovoriť o sebe, pretože neprijaté utrpenie alebo nejaký iný mrak zatienil ich vnútro. Stretnutie s Ježišom, čiže modlitba je tým miestom, kde je možné pred Ježišom začať znovu hovoriť. Urob to dnes: postav sa do Ježišovej prítomnosti a v modlitbe vytiahni na svetlo veci, ktoré sú v tebe.