8. júna Mt 5, 17-19

Kto má skúsenosť s učením, pozná pravdivosť Ježišových slov: "kto prikázania zachová a tak bude aj učiť, ten bude v nebeskom kráľovstve veľký". Nestačí zachovávať, oveľa viac dostávame učiac. S vďakou si dnes v modlitbe spomeň na všetkých, ktorí sú ti zverení a nútia ťa, dať pre nich do slov veci, ktorým veríš.

7. júna Mt 5,13-16

Soľ a svetlo - dva opisy nového človeka. Človeka, ktorý je natoľko transparentný vo svojej viere, natoľko priehľadný vo svojich dobrých skutkoch, že láska s ktorou ich koná sa stane pre ľudí dôvodom “oslavovať nášho Otca, ktorý je na nebesiach”.

6. júna Jn 19, 25-34

Príjmi Máriu a zober ju k sebe. Ukáž jej tvojich najbližších, tvoje spoločenstvo, tvoju domácu cirkev. Zver jej tých, ktorých miluješ, aj tých, s ktorými ti býva ťažko...

5. júna Jn 20, 19-23

Duch Svätý nenúti a nerobí veci za nás, ale je ako radca, čo hovorí v našom srdci stále, keď to potrebujeme. Vynikajúci dar pre človeka...

4. júna Jn 21, 20-25

"...čo teba do toho? Ty poď za mnou!“ Riešime iných, ale každý má svoju cestu s Pánom. Nemárni takto svoje sily, ale sústreďuj ich na toho, ktorý kráča pred tebou a volá ťa.

2. júna Jn 17, 20-26

"Nech sú tak dokonale jedno, aby svet spoznal, že si ma ty poslal a že ich miluješ tak, ako miluješ mňa." Naša jednota (nie ľahostajná tolerancia, ale opravdivá bratská láska, vykupovaná krížom) je znakom. Lebo je ovocím prijatej Božej lásky, sprostredkovanej našim Pánom Ježišom.

1. júna Jn 17, 11b-19

Hľadaním pravdy sa náš rozum osvetľuje. Podobne sa hľadaním pravdy posväcuje naše srdce. O tom hovorí dnešné evanjelium.

29. mája Jn 17, 20-26

Jednota medzi nami je plodom našej viery a preto aj jej znamením. Dnes pros o tento dar pre seba a svojich najbližších, pre svoje spoločenstvo. Vďaka vašej jednote aj ľudia v tvojom okolí môžu stretnúť Krista.

28. mája Jn 16,23b-28

"Otec sám vás miluje, lebo vy ste milovali mňa a uverili ste, že som vyšiel od Boha. Vyšiel som od Otca a prišiel som na svet; a zasa opúšťam svet a idem k Otcovi.“

27. mája Jn 16, 20-23a

Radosť prichádza a odchádza tak rýchlo, že nedokáže významne vplývať na náš život. Ak však prijmeš každodennú bolesť ako cestu na ktorej si Kristus robí z učeníkov svojich apoštolov, „ už nebudeš myslieť na bolesti pre radosť, že prišiel na svet nový človek“. 

26. mája Lk 24, 46-53

Čakať na vystrojenie mocou z výsosti - to je vôľa nášho Pána a Učiteľa, jeho posledný odkaz...

25. mája Jn 16,12-15

"On ma oslávi, lebo z môjho vezme a zvestuje vám". Veľmi zaujímavé! Ježiš je oslávený tým, že my prijímame to, čo nám od Neho prináša Duch Svätý, čiže dary, ktoré premieňajú náš konkrétny život, a potom ďalšie a ďalšie. Ježiš nám teda hovorí dnes o svojej radosti, o tom, na čom mu záleží v súvislosti s nami. My sa však veľmi často pýtame, čo máme vlastne robiť a venujeme sa nepodstatnému.

24. mája Jn 16,5-11

Hovorenie pravdy je ťažkým umením. Dnes veľmi nedostatkovým, a preto veľmi ži,,adaným. Uč sa od Ježiša: „Ja vám však hovorím pravdu“ - aj vtedy keď vás naplní smútkom a znásobí ťažkosti...