Bratislava: Program ľudových misií

misieba_miniMisie vo farnosti, to je čas, keď môžeš  urobiť niečo pre svoj vzťah k Bohu, pre svoju večnosť. V mene Kristovom prosíme každú rodinu, každého farníka: neodmietni toto pozvanie...

 

Levoča: Pozvánka na 12. celoslovenké sympózium

 Kruciáta oslobodenia človeka v Levoči a bratia minoriti v Levoči Vás pozývajú na 12. celoslovenské sympózium Kruciáty oslobodenia človeka, ktoré sa uskutoční 15. – 17. október 2010 v Levoči. Téma stretnutia je: Formy pomoci závislým osobám pohľadom odborníka a laika. Program začína...

Bratislava: Stretnutie KVFP

KVFP_miniVo františkánskom kláštore v Bratislave sa 11. októbra 2010 uskutočnilo stretnutie Konferencie vyšších františkánskych predstavených.

Glogovek [PL]: Návšteva v postuláte

Postulat_mini8. októbra t.r. som navštívil minoritský postulát, ktorý sa nachádza v Sliezsku, v poľsko-českom pohraničnom v mestečku Glogovek. Komunitu bratov postulantov tvoria dvanásti chalani. Desiati z Poľska, jeden z Moravy a jeden náš Slovák z Bratislavy Tomáš Vlček.

Bratislava: Sviatok sv. Františka

frantisek_miniSynovia sv. Františka už tradične začínajú sláviť sviatok svojho otca vo vigíliu samotnej liturgickej slávnosti, t.j. 3. októbra večer. Podobne to bolo aj tohto roku. Do kostola sv. Františka z Assisi v Karlovej Vsi, v ktorom sa zhromaždili bratia, členovia Svetskej františkánskej rodiny a ďalší veriaci...

Bratislava: Karloveské hody

Hody_miniUž tradične je sviatok sv. Michala pre obyvateľov Karlovej Vsi príležitosťou k oslave, keďže sv. Michal je patrónom tejto mestskej štvrte.

Stretnutie predstaviteľov minoritských provincií východnej Európy

CEO_miniV dňoch od 22. – 27. septembra 2010 v budove minoritského seminára v Lodzi v Poľsku sa konalo stretnutie provinciálov, kustódov a delegátov z oblasti východnej Európy.

Kalvária Paclavska [PL]: Prvé rehoľné sľuby

sluby_miniBratia Ondrej Pastva a Jozef Sukeník dňa 25. septembra 2010 zložili v reholi minoritov na jeden rok svoje prvé rehoľné sľuby a týmto ukončili ročný noviciát v poľskom kláštore v Kalvárii Paclavskej.

Kalvária Paclavska [PL]: Duchovné cvičenia

Kalvaria_miniV dňoch 19. – 24. septembra 2010  páter Lucian Bogucki, náš kustód, bol hosťom v kláštore v Kalvárii Paclavskej, kde na pozvanie predstavených noviciátu našej rehole ohlasoval Božie slovo na duchovných cvičeniach pre bratov novicov a postulantov...

Nový Dvůr, ČR: Duchovné cvičenia bratov juniorov

pokus_3 V dňoch 17.9 – 22.9. 2010 prežívali bratia juniori spolu s niektorými bratmi našej kustódie svoje každoročné duchovné cvičenia. Strávili sme päť dní v opátstve rádu mníchov trapistov v Novom Dvore, neďaleko Plzne v Českej republike.

Páter Stanislav, ďakujeme

Maciaszek_mini15. augusta 2010  páter Stanislav Maciaszek sa po pätnástich rokoch pastoračného účinkovania na Slovensku vrátil do rodného Poľska. Teraz pôsobí v minoritskom kláštore  v Dabrowie Gorniczej.

Karloveskí seniori v Šaštíne

Seniori_mini16. septembra 2010 sa uskutočnila celoslovenská púť seniorov a chorých, ktorej sa zúčastnili aj členovia Združenia kresťanských seniorov z Karlovej Vsi.