Misie v Mikušovciach

V živote každého jedného z nás je potrebné neustále niečo obnovovať a nie je to inak ani v oblasti našej viery. Každému z nás hrozí, že vieru v Boha, to najdôležitejšie čo má, bude prežívať len ako zvyk. Pre nás obyvateľov Mikušoviec takouto príležitosťou k obnove našich sŕdc, boli ľudové misie v našej obci.

Bratislava: Duchovná obnova s P. Józefom Augustynom

Vo farnosti Bratislava Karlova Ves sa v dňoch od 30. apríla do 2. mája 2009 konala farská duchovná obnova, ktorú viedol poľský jezuita P. Józef Augustyn.

Bratislava: udeľovanie služby akolytátu

Dňa 3. mája 2009, na nedeľu Dobrého pastiera, bola br. Róbertovi Gajderusovi udelená služba akolytátu.

Bratislava: Návšteva z Hnutia fokoláre

Vo večerných hodinách v stredu 29. apríla t.r. našu minoritskú komunitu v Bratislave navštívil P. Amadeo Ferrari, OFMConv., člen centra rehoľníkov Hnutia fokoláre.

Rím: Rozhovor pre Rádio Vatikán

Vo večernom vysielaní Vatikánskeho rozhlasu vystúpil ako hosť náš spolubrat páter Michal Ledecký.

San Giovanni Rotondo – Lanciano – Osimo: „Minoritská“ púť

Po skončenom celofrantiškánskom stretnutí v Assisi, duchovne obnovení a posilnení pápežským požehnaním počas audiencií v Castelgandolfo, sa bratia Lucián, Witold, Peter a Ján dali na cestu do niekoľkých významných talianskych pútnických miest.

Albánsko: 26 novopokrstených

Veľká Noc v našej farnosti vo Fier bola prežívaná tento rok s veľkou radosťou, keďže po ročnej príprave sme na Bielu Sobotu prijali do Katolíckej Cirkvi 26 nových členov.

Albánsko: Veľkonočná misijná cesta P. Mareka

Tohtoročné Triduum Veľkej noci som prežil v katolíckych komunitách, ktoré sa nachádzajú v hornatom kraji, blízko hraníc s Gréckom.

Assisi: Medzinárodná rohožková kapitula

Dnes, 15. apríla sa v Assisi začala Medzinárodná rohožková kapitula, na ktorej sa zhromaždilo vyše 1800 bratov františkánov, minoritov, kapucínov a predstaviteľov iných františkánskych spoločenstiev.

Veľkonočné číslo Minoritského Listu

S radosťou Vás informujeme, že už je nové číslo Minoritského listu na Veľkonočné obdobie 2009.

Veľká noc 2009

„Čím sa táto noc líši od všetkých ostatných?“, pýta sa pri večeri na sviatok Veľkej Noci najmladší člen židovskej rodiny.

Bratislava: Krížová cesta v Karlovej Vsi

Na Veľký piatok 10. apríla 2009 už tradične po obradoch sa v karloveskej farnosti konala hraná krížová cesta.