Dokument Svätej stolice o videniach a zjaveniach

Konferencia biskupov Slovenska (KBS) zverejnila na svojej internetovej stránke Normy o postupe posudzovaní predpokladaných videní a zjavení, ktoré koncom mája publikovala na svojich internetových stránkach Kongregácia pre náuku viery.

Cyklopúť: Bratislava – Máriapócs (8.)

V Egeri sme sa prebúdzali okolo šiestej a po raňajkách (čokoládove musli s mliekom) sme sa opäť nabalení s dofúkanými pneumatikami vydali oproti novým dobrodružstvám.

Cyklopúť: Bratislava – Máriapócs (7.)

Eger miniSiedmy deň cyklopúte sa začal vstávaním z postelí približne okolo siedmej hodiny ráno, tak, aby sme mohli začať tento deň sv. omšou v minoritskom kostole o 7:30. Po duchovnom pokrme nasledoval ten fyzický...

Brehov: Letný detský tábor farnosti Soľ

minibrPoď s nami, prišli sme zo Soli, poď s nami, spoznať pár reholí... Takto zneli prvé slová hymny detského tábora farnosti Soľ. Tento rok sme navštívili dedinku Brehov a od 2. do 6. júla bol minoritský kláštor v Brehove naším dočasným domovom.

Cyklopúť: Bratislava – Máriapócs (6.)

Mariapocs miniV nedeľu sme sa ráno po horúcej noci prebudili v Máriapócs okolo šiestej, keďže sme mali o 6:30 možnosť slúžiť vlastnú sv. omšu v bazilike. Táto bola nádherná, nielen pre duchovnú posilu a Božiu blízkosť, ale aj pre povzbudivé a hrejivé slová pátra Luciana...

Cyklopúť: Bratislava – Máriapócs (5.)

stanko miniPrivítal nás už opäť slnečný deň a po raňajkách a sv. omši sme sa vychystaní na dnešný ľahší deň pustili po rozlúčke a požehnaní miestneho tak priateľského farára v ústrety ďalším kilometrom a dnes už aj cielu našej cyklupúte – mariánskemu pútnickému miestu neďaleko od rumunských hraníc – Máriapócs.

Cyklopúť: Bratislava – Máriapócs (4.)

maria miniLen vymotanie sa z Keczkemétu, kde sme prenocovali nám trvalo hodnú chvíľu, potom sme sa už naladili na tú našu cyklistickú vlnu a šinuli si to priemernou rýchlosťou 22 km za hodinu po hlavnej ceste, nevediac, že nás čaká síce rutinné doobedie, ale podvečer a skoro noc bohatá na zážitky.

Cyklopúť: Bratislava – Máriapócs (3.)

cyklo miniKeď sme o 6:30 vstávali, netušil ešte nik, že nás čaká tak náročný deň – a to najmä vďaka stále s poriadnou intenzitou svietiacemu slnku. Po krátkej sv. omši nasledovali ešte kratšie raňajky a hor sa sa na cestu.

Cyklopúť: Bratislava – Máriapócs (2.)

Madarsko miniDoružova vyspaní sme vstávali okolo 6:00. Po odbavení osobnej hygieny a bleskovom pobalení vecí sme sa presunuli na raňajky, pretože o 8:00 bola pripravená prehliadka po opátstve Pannonhalma, ktoré sme doteraz obdivovali len z diaľky.

Rumunsko: Budeme mať ďalšieho blahoslaveného?

pr-dr-benedict-1-mmPred niekoľkými dňami (30. júna 2012) bola slávnostne ukončená diecézna fáza procesu beatifikácie Božieho sluhu br. Martina Benedikta, rumunského minoritu, kňaza a mučeníka.

Cyklopúť: Bratislava – Máriapócs (1.)

put miniTohtoročná cyklopúť sa začala ako tradične sv. omšou v Karlovej Vsi okolo 8:00. Po prijatí Krista v podobe eucharistie a povzbudivých slovách sme dobalili ešte posledné veci a doslova obliaty svätenou vodou sme sa vydali plní síl a očakávaní na cestu.

Stretnutie predstavených v Krakove

004Na začiatku júna sa v Krakove stretli vyšší predstavení minoritských provincií z Čiech, Poľska, Slovenska a Ruska a generálny asistent pre východnú Európu.