Pôstne kázne

7-hriechov_obr

Melčice: „Chlapská“ pôstna obnova

Melcice_miniV kláštore sestier františkánok Premenenia Pána v Melčiciach – Lieskovom sa dňoch 19. – 21. februára t. r. uskutočnila pôstna duchovná obnova, ktorej sa zúčastnilo desať chalanov od 17 do 29 rokov. Duchovnú obnovu viedli bratia minoriti Lucián Bogucki a Pavol Češek.

Katechéza Benedikta XVI.: Sv. Anton - "evanjeliový doktor"

antonDrahí bratia a sestry,

pred dvomi týždňami som predstavil postavu svätého Františka z Assisi. Dnes by som rád hovoril o ďalšom svätcovi, ktorý patril k prvej generácii Menších bratov:  je ním Anton z Padovy...

Posolstvo pápeža Benedikta XVI. k Pôstnemu obdobiu 2010

Drahí bratia a sestry, 
každý rok nás Cirkev pri príležitosti pôstu pozýva, aby sme si urobili úprimnú revíziu nášho života vo svetle učenia evanjelia. Tento rok by som vám chcel ponúknuť niekoľko reflexií k širokej téme spravodlivosti, vychádzajúc z Pavlovho tvrdenia: „Božia spravodlivosť sa zjavila skrze vieru v Ježiša Krista”(porov. Rim 3,21-22).

Katechéza Benedikta XVI.: Sv. František z Assisi - velikán svätosti

 papa_assisiDrahí bratia a sestry,
v jednej z mojich nedávnych katechéz som hovoril o prozreteľnej úlohe, ktorú pri obnove Cirkvi svojich čias zohrali Menší Bratia a Bratia Kazatelia, založení sv. Františkom z Assisi a sv. Dominikom z Guzman. Dnes by som vám chcel predstaviť.... 

VIDEO: Začali sme pôstne obdobie

zac_postu_miniVečernou modlitbou kompletória sme začali pôstne obdobie.  Na modlitbe sa zúčastnilo aj osem bratov zo Slovinska z provincie sv. Jozefa, ktorí...

Zuberec: Lyžovačka juniorátu

zuberec_miniŘíká se, že bez práce nejsou koláče. A tak i my, bratři junioři, jsme se řídili tímto lidovým rčením a po skončení zkouškového období jsme se téměř všichni vydali na prázdninový týden [8.2.-13.2.2010] do Zuberce (na Oravě).

 

VIDEO: Albánsko - Karnevalové radosti

abl_karneval_youtube
Fier [AL] – Posledná nedeľa pred pôstom - 14. februára 2010 v našej albánskej farnosti bola naplnená radosťou a ...

Spišský Štvrtok: Kanonická vizitácia

Sp.Stvrtok_miniĎalší kláštor, ktorý v poslednom čase zvizitoval brat kustód bol Spišský Štvrtok. Kanonická vizitácia štvrtockej komunity sa uskutočnila od  11. do 13. februára t. r.

Levoča: 2. výročie smrti P. Daniela Faltina, OFMConv.

Daniel_miniDnes 12. februára si pripomíname druhé výročie úmrtia  minoritu Mons. Daniela Juraja Faltina. Páter Daniel zomrel v r. 2008 v hospici sv. Alžbety v Ľubici.

Brehov: Kanonická vizitácia

Brehov_miniOd 4. do 6. februára  2010 provinciálny kustód P. Lucián Mária Bogucki uskutočnil kanonickú vizitáciu rehoľnej komunity v Brehove. Takúto vizitáciu vyšší predstavený je povinný vykonať aspoň raz za volebné obdobie.

Farský ples v Karlovej Vsi

farsk-ples

V sobotu, 30. januára 2010, sa uskutočnil farský karloveský ples. Približne 200 farníkov a sympatizantov minoritskej farnosti v Karlovej Vsi v príjemnej atmosfére vychutnávalo fašiangové obdobie.