Mučeníci z Pariacoto na Slovensku

Dnešný svet bojuje s hrozbou terorizmu. Patrónmi tohto boja sa stali noví blahoslavení minoriti Michal a Zbignev.

Cena za vernosť povolaniu

iglodi 1Rehoľa minoritov na Slovensku si v týchto dňoch pripomína umučenie brata Štefana Iglódyho.

Stretnutie predstavených v Brne

Tohtoročným miestom stretnutia minoritských predstavených východnej Európy – FEMO bolo Brno

Miništranti – Marianka, MartinCup

Miništranti z BA – KV postúpili do diecézneho kola MartinCupu v kategórii do 15 rokov.

Slávnosť sv. Michala a sv. Františka

Na prelome septembra a októbra sme si v Karlovej Vsi uctili sv. Michala, patróna farnosti a sv. Františka zakladateľa našej rehole.

Duchovná obnova chlapov 2018

Niečo ponad dvadsať chlapov 33 plus sa z Bratislavy v piatok popoludní 12. septembra

Misia Máriina je tu už 50 rokov

V sobotu 6. októbra sa v bratislavskom Univerzitnom pastoračnom centre UPeCe v Mlynskej doline

Príďte sa modliť za rodinu

mini kostolMinoriti v Karlovej Vsi pozývajú k modlitbe za rodinu..

V prírode so sv. Františkom

ovce a baranyMladých mužov od 17 do 35 rokov pozývame na duchovnú obnovu do krásnej prírody Slovenského raja.

Sviatok Sv. Františka

Brat Masseo sa akoby zo žartu spýtal sv. Františka: "Prečo práve teba? Prečo práve teba?" Svätý František povedal...

Pohreb otca P. Jaroslava Cára

24. septembra si Pán povolal k sebe Jána Cára (68 r.), otca P. Jaroslava.

Pohreb mamy P. Stanislava Roka

12. septembra, niekoľko minút pred polnocou vo veku nedožitých 90. rokov zomrela Alžbeta Rok, mama P. Stanislava.