Albánsko: Františkánska rodina sa zväčšuje

Albansko mini20. marca 2012 na pozvanie Apoštolského administrátora južného Albánska Mons. Hila Kabashio odcestovali na misie na juh Albánska rehoľné sestry z Kongregácie Dcér sv. Františka Asisského.

Turecko: Stretnutie minoritov misionárov pracujúcich medzi moslimami

 

tureckoZačiatkom januára sa uskutočnilo už piate stretnutie bratov minoritov, ktorí sa snažia budovať mosty pomedzi ľuďmi rôznych vyznaní. Témou tohto stretnutia bola myšlienka: „Medzi moslimami z božieho vnuknutia“.

Albánsko: Máme nový kláštor

miniSlovenská minoritská kustódia erigovala nový misijný kláštor v južnom Albánsku. Po 2. svetovej vojne je Kláštor sv. Maximiliána prvým kláštorom menších bratov konventuálov v tejto krajine.

 

Fier [AL]: Detský tábor o sv. Františkovi

mala_foto_-_det.taborV dňoch od 19. do 27.júla 2011 sa uskutočnil detský tábor pre deti z našej farnosti, ale tiež pre ich priateľov. Deti boli rozdelené podľa dedín na dva turnusy. Téma, ktorá sprevádzala tohtoročné stretnutie deti na letnom tábore bolo: „Sv. František nadšene chváli stvorenstvo“.

Albánsko: Mládežnícky tábor v Bilisht

P1010174Od 11. do 15. júla pripravili bratia v Albánsku tábor pre mládež z našej farnosti. Tábor sa niesol v duchu myšlienky: „Brat František a sestra Klára“. Bratia organizujú takýto tábor už tretí rok a vyberájú naň mladých, ktorí túžia rásť duchovne. Tichou túžbou je vytvoriť z tejto mládeže aj budúcich spolupracovníkov farnosti..

Stretnutie kandidátov do OFS na severe Albánska

Albansko_miniV sobotu 25.júna 2011, kandidáti do Tretieho Rádu sv. Františka (OFS), spolu s bratmi minoritmi z našej misie vo Fier, navštivili sestry klarisky na severe Albánska v meste Skadar. Cieľom posledného stretnutia budúcich členov OFS bolo poznať aj druhý františkánsky rád...

Albánsko: Medzinárodné stretnutie vyšších rehoľných predstavených

mini_alb„Ó Pane, Bože náš, aké je veľké tvoje meno na celej zemi“ – pod týmto heslom sa 13. a 14. mája 2011 v Tirane konalo stretnutie  provinciálov a iných vyšších predstavených reholí, ktoré misijne pôsobia na území Albánska.

Albánsko: Návšteva kustóda

Albansko_miniV dňoch od 29. marca do 1. apríla 2011 páter Lucián Mária Bogucki navštívil misiu slovenských minoritov v Albánsku.

Palermo[ITA] - Duch Assisi: pamäť a proroctvo

Palermo_miniV dňoch od 21. do 26. marca 2011 sa uskutočnilo sympózium a stretnutie provinciálov (vyšších predstavených) zo všetkých františkánskych rodín prvého rádu pôsobiacich zvlášť v Taliansku, ale taktiež v štátoch južnej Európy a malej Ázie.

Albánsko: Karneval a farská “Superstar”

Al_miniAko to býva zvykom, pred Veľkým Pôstom, aj u nás vo Fieri sme zorganizovali karneval pre deti z našej farnosti a nechýbali aj niektorí naši sympatizanti z iných vyznaní. Je to už tretí rok, čo organizujeme tuná túto zábavu a pomaly karneval zapúšťa svoje korene a nachádza si svojich priaznivcov.

Fier [AL]: Sväté Písmo v rámci ľudskej kultúry

Albansko_miniV dňoch od 21. februára do 8. marca 2011 P. Jaroslav Cár viedol niekoľko stretnutí o Svätom Písme pre študentov odbornej školy, ktorú vedú v meste Fier pátri Jozefíni. Študenti majú tu rôzne zameranie: sekretárky, mechanici, elektrikári ...

Albánsko: Púť františkánskych terciárov

jar_mini V sobotu 13. februára 2011 sa uskutočnila púť našich kandidátov do Tretieho Rádu sv. Františka k sv. Antonovi do Laç. Prvou zastávkou bolo mesto Lezha a kláštor bratov františkánov. Podľa tradície sv. František prechádzal...