Spišská Kapitula: Deň zasväteného života

2. februára na sviatok Obetovania Pána, ktorý my ako rehoľné osoby z ustanovenia Božieho služobníka Jána Pavla II. slávime ako Deň zasväteného života, sa rehoľníci spišskej diecézy stretli so svojim diecéznym biskupom Mons. Františkom Tondrom.

Bratislava: Farský ples

Ples_miniFarnosť sv. Michala Archanjela vo fašiangovom období už tradične organizuje pre svojich farníkov a sympatizantov ples. Tohtoročný, podľa niektorých už 14., sa uskutočnil v priestoroch Karloveského centra kultúry 29. januára.

Víkendové stretnutie pre chlapcov

30kn18Milý mladý priateľ! Pozývame Ťa na stretnutie, ktoré sa uskutoční v našom kláštore v Bratislave od 4. do 6. marca 2011.

 

Bratislava: Voľby rady bratstva OFS

OFS_mini27. januára, tri roky od historicky prvých volieb rady Bratstva sv. Maximiliána, prebiehala v kláštore minoritov volebná kapitula bratstva Františkánskeho svetského rádu.

 

Bratislava: Ekumenické modlitby

ekumena_miniDňa 24. januára 2010 v rámci Týždňa modlitieb na jednotu kresťanov sa v Bratislave – Karlovej Vsi uskutočnila ekumenická pobožnosť za účasti veriacichcirkvi bratskej.

Levoča: Návšteva kustóda

Levoca_miniV piatok a sobotu minulého týždňa levočskú komunitu navštívil P. Lucián M. Bogucki, predstavený slovenskej minoritskej kustódie.

Albánsko: Návšteva generálneho vizitátora

jacek_1V dňoch od 4. do 7. januára 2011 našu misiu vo Fieri navštívil generálny vizitátor P. Jacek Ciupiński, ktorý plní funkciu generálneho asistenta pre východnú Európu. Takáto generálna vizitácia sa uskutočňuje aspoň raz za volebné obdobie...

Bratislava: Výlet miništrantov do Levoče (27.-31. 12.)

mini_vlet_do_LEDvanásť bratislavských miništrantov sa toho roku mohlo tešiť z nezvyčajného vianočného darčeka. S bratom Martinom strávili 5 dní v Levoči a jej okolí.

 

Fier [AL]: Vianoce v Albánsku

Albansko_miniKaždoročne prežívame radosť z Božieho Narodenia. Inak tomu nebolo ani u nás v Albánsku tohto roku. Zásluhu na tom má v prvom rade pekná dekorácia vyhotovená P. Irenejom v kostole, ale taktiež deti a mládež s rodičmi, ktorí neúnavne sa podieľali...

Bratislava: Vianoce v Karlovej Vsi

bl_mini_vianNa malého Ježiška sa bratia v bratislavskom kláštore netrpezlivo tešili. Vianočný pokoj, radosť a atmosféra čarovných chvíľ je výsledkom svedomitej vonkajšej i vnútornej prípravy, ktorá dala všetkým poriadne zabrať. Naše sviatky sme začali spevom prvých vešpier a ...

Fier [AL]: Odpustová slávnosť

juglio_1Dňa 8.12.2010 sa uskutočnila vo farskom kostole vo Fier odpustová slávnosť Nepoškvrnenej Panny Márie. Svätej Omši predsedal P. Juglio Gomes OFM, františkán zo Skadaru, ktorý je duchovným asistentom III. františkánskeho rádu v Albánsku.

Budapešť: Začiatok jubilejného roka

Budapest_miniDňa 11.12.2010 v Budapešti bratia Lucián, Michal, Ján a Dominík  sa zúčastnili  osláv otvorenia 100.  výročia smrti a 160. výročia narodenia zakladateľky Dcér sv. Františka Assiského matky Anny Brunner.