Stretnutie rehoľníkov s biskupmi

Na sviatok Obetovania Pána pozýva biskup všetkých rehoľníkov, ktorí pôsobia v jeho diecéze, na spoločné stretnutie pri príležitosti Dňa zasväteného života.

Zjavenie Pána v kláštoroch

Na slávnosť Zjavenia Pána, keď sa bratia po sviatkoch zídu, je zvykom vykonať posviacku kláštorných priestorov

Katechéza o novej encyklike

V piatok 20. novembra bola v bratislavskom minoritskom kostole predstavená posledná encyklika pápeža Františka Laudato si’.

Duchovná obnova gymnazistov

Tak ako minulý rok, aj tento rok sme sa prváci a druháci Gymnázia svätého Františka v Bratislave zúčastnili trojdňovej

Koncert pre sv. Františka

Dňa 7. októbra po večernej sv. omši v minoritskom kostole v Bratislave sa uskutočnil koncert s názvom Obnovme „náš dvor“.

Stretnutie juniorov v BA

V nedeľu 18. októbra popoludní  sa františkánski, kapucínski a minoritskí juniori stretli v karloveskom minoritskom kláštore.

Františkánske trojdnie - Assisi

V našom bratislavskom kláštore sa pred sviatkom Sv. Franitška konala duchovná obnova.

Růžencové bratrstvo v Šaštíne

V sobotu 3. října se uskutečnila pouť Růžencového bratrstva z Karlové Vsi do Šaštína k Panně Marii Sedmibolestné.

Duchovné cvičenia juniorov

Keďže sa nám už začal semester, zobrali sme si pár dní dovolenky, aby sme sa mohli zúčastniť na duchovných cvičeniach v Krakove.

Príprava na manželstvo v Karlovke

Potvrdenie o absolvovaní nahrádza povinné predmanželské farské náuky na celom Slovensku.

Magnificat na Kysuciach

Žilina, smer Kysucké Nové Mesto, Krásno nad Kysucou, pred Čadcou odbočiť doprava a ste v Oščadnici.

Aká je Misia Máriina?

Táto otázka v pozadí rezonovala na duchovnej obnove mladých a slobodných pracujúcich zo spoločenstva s názvom Misia Máriina.