Bratislava: Vstal z mŕtvych. Aleluja!

nedela ba

V Bratislave sme Veľkonočnú vigíliu začali o hodinu skôr než vo Vatikáne, čiže o 20:00. Na úvod požehnal páter Martin oheň, zapálil od neho veľkonočnú sviecu a slávnostne ju priniesol do kostola.

Bratislava: Veľký piatok a Biela sobota

velky piatok baV piatok ráno sme sa v kostole sv. Františka modlili sme sa ranné chvály s posvätným čítaním. Nasledoval nácvik miništrantov. O 15:00 sme sa opäť zhromaždili v tomto kostole a slávili sme obrady Veľkého piatku. Viedol ich páter Samuel.

Vikvetfest '14

vikvetfestNa tohtoročnú Kvetnú nedeľu sa v Bratislave už po piatykrát konala akcia s názvom Vikvetfest. Zúčastnila sa na nej aj skupinka mladých z našej farnosti.

Na bratislavskom Pochode za život

imageV Bratislave 13. apríla sa o 15:30 na bratislavskom Hviezdoslavovom námestí uskutočnil pochod za oslavu života. Druhý ročník podujatia Bratislava za život ponúkol...

Rím: Cesta tam a späť

Roma

Ako už iste viete, na Slávnosť Zvestovania Pána bol náš spolubrat Jozef Sukeník vysvätený za diakona. Na tejto slávnosti sme sa my, bratia minoriti, zúčastnili v hojnom počte.

Bratislava: Pre lektorov

1-IMG 1573V nedeľu 9. marca popoludní sa v našej farnosti uskutočnila prednáška pre lektorov, ktorú pripravila p. Mgr. Mária Zatkalíková, PhD.

Bratislava: Deviatnik pred sviatkom Nepoškvrnenej

Tskybaohtoročný deviatnik pred sviatkom Nepoškvrneného Počatia Panny Márie v kostole sv. Františka v Bratislave – Karlovej Vsi sme prežívali v duchu rozjímania nad viacerými atribútmi našej Nebeskej matky.

Karloveskí farníci pre misiu v Albánsku

1-IMG 4868Členky Katolíckej jednoty Slovenska v Bratislave - Karlovej Vsi napiekli vianočné medovníky a na 3. adventnú nedeľu ich ponúkali farníkom pred kostolom sv. Michala i pred kostolom sv. Františka a takto získané prostriedky

Večné sľuby brata Vladimíra

V1-IMG 6805 sobotu 30. novembra v kostole Ducha Svätého v Opave náš spolubrat Vladimír Hubálovský odovzdal svoj život Bohu na celú večnosť. Urobil to do rúk otca provinciála Bohdana Sikoru.

Šicke idu do Košicoch, ta i my idzeme!

pochodVšetci sme vnímali radostnú atmosféru, ktorá nás zjednocovala a spôsobila, že Košický pochod za život bude patriť medzi nezabudnuteľné momenty v živote každého z nás.

Karlovešťania po stopách našich Vierozvestcov

ohridV roku 1150. výročia príchodu našich vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda na naše územie, vykonali farníci z Karlovej Vsi púť po ich stopách v Grécku, Macedónsku, Albánsku, Srbsku a Maďarsku.

Deti ich videli pobehovať v Rodinkove

1-LacoŠokujúce prekvapenia zažívali deti toto leto v Belušských Slatinách. V týždni od 14.7. do 20.7.2013 náhodne stretávali solúnskych bratov, ktorí sa tam zjavovali v neočakávaných hodinách.