Sviatok narodenia Panny Márie

Sviatok narodenia Panny Márie nám pripomína, kým je Mária a aké je jej postavenie v dejinách spásy. V knihe proroka Micheáša čítame : „Betlehem efratský, najmenší medzi judejskými mestami, z teba vzíde zvrchovaný vládca Izraela.“ ...

Program na september 2009

Pozrite si program bratov minoritov na mesiac september.

Začala sa škola

Dnes 2. septembra sa skončili prázdniny a začína sa škola. Základná cirkevná škola a gymnázium sv. Františka v Bratislave - Karlovej Vsi začala školský rok 2009/10 svätou omšou...

Cyklopúť Bratislava – Assisi – Rím

1400 km zo sedadla bicykla. Prečítajte si zápisky v denníku z cyklopúte Bratislava - Assisi - Rím... „Iďte v mene Božom!“ zaznelo dnes ráno (15.08.) v závere sv. omše v Karlovej Vsi a krátko na to 28 oduševnených pútnikov nasadlo na bicykle

Národná kapitula v Šaštíne

 V dňoch 20. – 23. augusta sa v Šaštíne na svojej národnej kapitule zišli bratia a sestry Františkánskeho svetského rádu Sedembolestnej Panny Márie na Slovensku.

FIER [AL]: Ďakovná sv. omša

V uplynulú nedeľu, 16. augusta 2009 sme odslúžili v našom farskom kostole vo Fier ďakovnú sv. omšu.

Dôvodov bolo viac: prvým z nich je naša prítomnosť v tejto farnosti, keď práve v tento deň sme si pripomenuli prvé výročie nášho príchodu...

Brehov: Detský tábor 10.-15.8.

 „Nebo sa začína na zemi“ – o pravdivosti tohto výroku – a zároveň hesla nášho tábora – sa mohlo v Brehove počas uplynulého týždňa presvedčiť 68 detí, ktorým sa venovalo 14 animátorov.

Svätec s číslom 16670

Sv. Maximilián zostáva v dejinách Cirkvi ako jeden z najkrajších jej členov. Človek, ktorý dôveroval Nepoškvrnenej a nesklamal sa, lebo sa sklamať ani nemohol. Život sv. Maximiliána vydáva svedectvo pravde, akú ohlasoval v súlade so svojim pravidlom života, ktoré prijal: Musím byť svätý a to čo najväčší. ...

 

 

Blíži sa cyklopúť Bratislava-Assisi-Rím

 Pomaly vrcholí príprava na cyklopúť do Assisi a Ríma.

700 rokov Brehova

 V sobotu 1. augusta naša obec Brehov slávila 700 rokov prvej písomnej zmienky. Slávnosť sa začala v našom kostole sv. Františka svätou omšou, ktorú celebroval P. Lucián, predstavený Rehole minoritov na Slovensku. 

Padova: Jazykový kurz

V mesiaci júl sa dvaja naši bratia – br. Martin Kollár a br. Pavol Češek – zúčastnili kurzu talianskeho jazyka v Padove.

Rok kňazov

19. júna 2009 na Slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho a zároveň Dňa modlitieb za posvätenie kňazov Svätý Otec Benedikt XVI. vyhlásil Rok kňazov.